ANNONS

Lars Isaksson har satt basindustrin på kartan

Nya Avestasamtal 19 december

AVESTA. För sjunde året kommer Avesta kommun att anordna Avestasamtalen som öppnat upp ögonen för många om basindustrins betydelse för Sverige och Dalarna.

Dalarna är ett av Sveriges största och viktigaste exportindustrilän med stålet i Avesta, Borlänge och Smedjebacken, gruvorna med världens effektivaste gruva i Garpenberg och de långt framskridna planerna på återstart av järnmalmsgruvan i Ludvika. ABB i Ludvika, skogsindustrierna, den nya basindustrin med Googles serverhall i Horndal och turismanläggningarna i norra delarna .
– Temat i årets Avestasamtal blir framgångsfaktorer på kort och lång sikt, berättar basindustrisamtalens skapare Lars Isaksson , kommunalråd (S) i Avesta.
Tidigare samtal har exempelvis handlat om infrastruktur, digitalisering, kompetensförsörjning och det har lockat mycket kompetenta fördragshållare till samtalen som sker i den anrika miljön i Verket.
– Efter de senare årens Avestasamtal då samtalen granskat olika och för basindustrin viktiga temaområden, så summerar vi vad som skett, berättar Isaksson som berättar att bland årets föreläsare finns :
Energiförsörjning – Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör på Svenska kraftnät som ska tala kring energiförsörjning
Här hoppas kommunalrådet Lars Isaksson på nyheter kring Svenska kraftnäts 3,4 miljardersdprojekt som kraftigt ska förstärka kraftförsörjningen till Horndal där Google kommer att miljardinvestera i nya serverhallar intill ställverket och WPD Scandinavia som vill bygga en stor vindkraftspark nära Horndal
Andra talare är Jessika Roswall (M), riksdagsledamot, Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret, Maria Sunér-Fleming, vd Svemin och Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna.
Avesta kommun och Tillväxt Avesta, kommunens näringslivsenhet, syfte med konferensen är att lyfta den betydelse som svensk basindustri har för svenskt näringsliv och det svenska näringslivets framtid och den fortsatta utvecklingen av stål-, skog-, trä- och pappersindustrin.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS