ANNONS

Tunabyggens styrelse beslutat vid sitt senaste möte att utse Maria Bergfält till ny vice vd.
Foto: Tunabyggen

Ny vice vd och nybyggen

Tunabyggens styrelse beslutat vid sitt senaste möte att utse Maria Bergfält till ny vice vd.

Småhus byggnationer i Idkerberget och införande av rökförbud i Tunabyggens lägenheter ska undersökas, beslutades bland annat vid möte.
Tunabyggen ska bygga i genomsnitt 60-80 nya lägenheter per år de kommande åren. Styrelsen har nu slagit fast att det är viktigt att en del av dessa bostäder byggs i Borlänges yttre områden. Sedan tidigare pågår planering för nyproduktion i Alsbäck. Nu gav styrelsen uppdraget att undersöka möjligheterna för att bygga ett par mindre fastigheter i Idkerberget.
– Det handlar om småhus på redan planerade tomter, säger Kenneth Persson, styrelseordförande i Tunabyggen.

I höst ska förslag på lämplig produktion finnas framtagen.
Tunabyggen ska även undersöka möjligheter att tillskapa obemannade butiker i Idkerberget och andra ytterområden, i samarbete med näringsidkare.
Tunabyggens styrelse har mot bakgrund av nytt ägardirektiv tagit beslut om en långsiktig ekonomisk strategi för AB Stora Tunabyggen.
För att stärka ekonomikompetensen i bolaget har styrelsen beslutat att utse Maria Bergfält till vice vd i bolaget. Hon tillträder den 1 juni och kommer att ha ett särskilt ansvar för ekonomistyrningsfrågor.
– Det är med stor glädje jag kan konstatera att Maria valt att tacka ja till erbjudandet, säger Kenneth Persson.
– Med detta beslut säkrar vi en mycket kvalificerad ekonomisk kompetens för bolagets fortsatta utveckling.

Maria Bergfält är idag administrativ chef i Tunabyggen och fortsätter i den rollen kombinerat med den nya rollen som vice vd.
Tunabyggen kan komma att införa rökförbud i nyproducerade lägenheter och i de renoveringsprojekt där det är lämpligt. Möjligheterna för detta ska nu undersökas och åtgärder föreslås.
– Vi börjar med att titta på våra nyproducerade lägenheter men på sikt är
styrelsen inte främmande för ett mer omfattande rökförbud, säger Kenneth
Persson.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS