ANNONS

Ny vägtrumma i Brogård – väg 751 stängs av

HEDEMORA. En stor vägtrumma i vattendraget vid Brogård längs väg 751, sträckan mellan Husby och väg 270 i Hedemora kommun ska bytas ut till en ny för att ge en bättre standard, kvalitet och bärighet efter den allmänna vägen 751.

Måndagen den 16 augusti startade arbetet med att byta ut trumman. Ett arbete som beräknas pågå till den 17 september.
Trafiken leds om via väg 752 som ligger på andra sidan Dalälven. Informationsskyltar finns i området och avstängningen kan upphöra tidigare beroende på hur arbetet fortlöper enligt pressmeddelandet från Trafikverket.
Trumman i vattendraget byggdes 1983 och håller på att tryckas ihop.
För att minimera risken att vägens bärighet försvagas ska trumman bytas ut. Den gamla trumman ersätts med en längre trumma för att uppfylla de krav som finns gällande vägars utformning.

Den nya trumman kommer att anläggas med samma lutning som vattendraget och förläggas försänkt med naturligt bottenmaterial för att öka förutsättningarna för fiskvandring.
I våras rasade trumman ihop varpå en djup grop bildades i ena körfältet på väg 751. I väntan på ett trumbyte gjordes en tillfällig lösning. Asfalten kring hålet revs upp och krossmaterial fylldes i.
Efter att hålrummet fyllts igen sattes vägkoner upp för att hindra passage över det lagade hålet. Körplåtar placerades på det oskadade körfältet för att brygga över den försvagade trumman.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS