ANNONS

Artistisk illustration av vindparken vid Doggers Bank.
Foto: Fotoillustration: Hitachi ABB Power Grids.

Ny stororder till ABB i Ludvika

Hitachi ABB Power Grids har tagit ett nytt storkontrakt för världens största havsbaserade vindkraftspark.

En vindkraftspark där ABB accelererar Storbritanniens energiomställning och förser sex miljoner människor med grön el.
Hitachi ABB Power Grids innovativa HVDC Light-teknologi kommer ansluta den tredje transmissionslänken placerad drygt 130 kilometer från Storbritanniens fastland, och gör Dogger Bank till världens största havsbaserade vindkraftspark med en kapacitet på 3.6 GW, vilket motsvarar 5 procent av Storbritanniens elbehov.
Ordern säkrar jobb i Sverige och Hitachi ABB Power Grids har även ett stort rekryteringsbehov under de kommande åren och behöver rekrytera hundratals nya medarbetare till sin verksamhet.

Nyheten i korthet:
Dogger Bank vindkraftspark är Storbritanniens första havsbaserade HVDC-anslutna vindkraftspark, och kommer ha en betydelsefull roll för att nå den brittiska regeringens mål om att utvinna upp till 40 GW av havsbaserad vindkraft och minska utsläppen med 68 procent till 2030.
Den nya ordern till Hitachi ABB Power Grids utökar den pågående leveransen till Dogger Bank A och B, för att nu inkludera C.
HVDC Light-tekniken är en stor bidragare för att nå framtidens koldioxidneutrala energisystem genom att möjliggöra integreringen av storskalig och avlägsen förnyelsebar kraftgenerering.
HVDC tekniken är erkänd för att möjliggöra en ren energiomställning, bidragande till FN:s hållbarhetsmål nummer 7: säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
Hitachi ABB Power Grids har levererat mer än hälften av världens alla HVDC-projekt. Det inkluderar havsbaserade vindkraftsprojekt som DolWin 1 och 2 i Nordsjön samt världens första havsbaserade vindkraftspark med HVDC, BorWin1.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS