ANNONS

Boliden ska leta efter fler malmkroppar runt dammsjön och nya gruvområdet med en gigantisk mätslinga

Ny stor undersökning av gruvan under Dammsjön

GARPENBERG. Garpenbergsgruvan har den längsta malmreserven av alla Bolidens gruvor men man tror uppenbarligen att man kan hitta fler malmkroppar under och runt Dammsjön.

Boliden ansöker hos Bergsstaten om medgivande att utföra undersökningsarbeten och lägga ut en mätslinga runt Dammsjön och nya gruvanläggningen för att med en borrhålsmätningsmetod ovan och under jord titta på vad som kan hittas. Undersökningen startar i januari och pågår i nästan två år.
Slingkabeln placeras ut i terrängen enligt en karta. Kabelns läge är ungefärligt och dras i själva verket runtom befintliga hinder såsom gårdar, byggnader, vägar, hästhagar, fornlämningar.
Mätningen sker sedan dels i de borrhål som borras kontinuerligt i gruvan under jord samt för borrhål ovan jord som omfattas av godkända arbetsplaner.
Ingen åverkan sker därför på markytan, uppger Boliden som nu söker medgivanden från berörda fastighetsägare.
Kabeln kommer att placeras närmare än 30 meter från allmän väg (dock inte på vägen). Inom 200 meter från slingans, ungefärliga läge finns ett hyreshus, en samlingslokal avsedd för minst 50 personer, en kyrka och en distributionsbyggnad etc.. Delar av området omfattas även av detaljplanerade områden.
Just nu kommunicerar Boliden sin undersökningsplan med berörda fastighetsägare i syfte att minimera eventuella hinder.

Publicerad i Annonsbladet Dalarna, Hedemora/Säter v48

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS