ANNONS

Initiativtagare, adepter och mentorer samlade vid en kreativ kick-off på Näringslivets hus i Falun. Projektet “Mångfald i Dalarnas bolagsstyrelser” har därmed rullat i gång på allvar.
Foto: StyrelseAkademien Dalarna

Ny satsning ska öka mångfalden i styrelser

FALUN/DALARNA. Nu genomförs en satsning för ökad mångfald i Dalarnas bolagsstyrelser. Initiativtagare och deltagare kan konstatera en flygande start. – En energigivande kick-off, meddelar Jan Paju, verksamhetsledare vid Styrelseakademien Dalarna

Styrelseakademien syftar till att utveckla styrelsearbetet i Sverige.
Jan Paju, verksamhetsledare för organisationens fäste i Dalarna, rapporterar nu om en succébetonad start för ett samtidsaktuellt projekt.
Detta tar sin början i en analys som visar följande siffror:
▪ Cirka 16 procent av Dalarnas invånare har utländsk bakgrund
▪ I Dalarna är cirka 16 procent av styrelsemedlemmarna kvinnor
▪ Kvinnor med utländsk bakgrund nästintill saknar representation i dessa styrelser

Människor som i många fall är en helt outnyttjad resurs och möjlighet, framhåller Styrelseakademien.
Vidare konstaterar man att Sverige är en exportnation och Dalarna ett framträdande exportlän.
På initiativ från Styrelseakademien har nu ett arbete startats för att hitta kvinnor som
haft karriär och akademisk bakgrund i sitt hemland och i Sverige.
– Målet är att erbjuda företag i Dalarna denna många gånger dolda resurs med mycket kompetenta kvinnor, meddelar Jan Paju.

Och utvecklar:
– Under cirka ett år kommer elva kvinnor att erbjudas mentorskap och certifieras i svenskt styrelsearbete för att sedan matchas in i olika bolagsstyrelser.
Valbona Shala (Feen AB) listas som samarbetspartner, och i fråga om finansiering bistår Region Dalarna, Leksands Sparbank, Södra Dalarnas Sparbank, Bjursås Sparbank, Norrbärke Sparbank och Sparbanksstiftelsen Dalarna med ekonomiska medel.

Nu har alltså projektet “Mångfald i Dalarnas bolagsstyrelser” begått premiär vid Näringslivets hus i Falun.
Jan Paju ser positivt på det hela likväl som kommande aktiviteter under denna gemensamma flagg.
– En energigivande kick-off, betonar han.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS