Ny S-förening lyfter mjuka värden

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har bildade en Hedemora grupp. I interimsstyrelsen ingår fr v Kerstin Håkansson, ordförande, Christina Liljekvist, sekreterare, och Anki Rooslien, kassör. Fokus kommer att ligga på frågor som klimatet, tandhälsan och att få stopp på sexuella trakasserier.
Foto: Mikael Eriksson
HEDEMORA. Floran med socialdemokratiska föreningar i Hedemora har fått ett tillskott. Det är Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (STS) som har bildat en Hedemora grupp.

Hedemora har fått en ny socialdemokratisk förening. Det är Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (STS) som har bildat en Hedemora grupp. Föreningen kommer att tillsammans med övriga s-föreningar ingå i Hedemora Arbetarekommun. En interimsstyrelse har utsetts och ordförande är Kerstin Håkansson från Långshyttan. Dessutom ingår Christina Liljekvist, sekreterare, och Anki Rooslien, kassör i styrelsen.

– Vi är ett komplement till andra s-föreningar, säger Kerstin Håkansson.
– Vi ska arbeta med opinion, vi ska jobba mer med att göra verkstad av frågorna, säger Anki Rooslien.
Christina Liljekvist säger att hon tror att de kommer att få ett bättre gehör för de frågor de vill driva genom att bilda föreningen.

Kerstin Håkansson flyttade till Långshyttan för 2,5 år sedan och var i sin tidigare hemort Huddinge politiskt engagerad, först i ett lokalt parti för att sedan gå med i socialdemokraterna. I Hedemora har hon varit ersättare i bildningsnämnden.

STS är den del av socialdemokraterna som tidigare kallades Broderskapsrörelsen och beskrivs vara är en frispråkig del av socialdemokratin. STS ska förena människor som är inspirerade av sin tro och vill arbeta politiskt för ett solidariskt och jämlikt samhälle.
STS centralt har på sin politiska agenda elva olika frågor som de vill lyfta.

Hedemoragruppen har valt att i ett första steg fokusera på tre av dessa frågor. Och det är:
· Gör tänderna till en del av kroppen – högkostnadsskydd för tandvård.
· Sluta låna av barnbarnen – stoppa utsläppen av växthusgaserna.
· Sätt stopp för sexuella trakasserier på arbetsplatserna . Gör upp med skadliga mansnamnen och otrygga arbetsvillkor.

Anki Rooslien säger att tänderna är en fråga som man inom STS har arbetat med i flera år och det borde bli socialdemokraternas nästa viktiga reform.
– Socialdemokraterna är också en organisation som bryr sig om klimatfrågorna men vi måste bli bättre på detta lokalt, säger hon vidare.

Den nya föreningen kommer under januari ha sitt första offentliga möte där de kommer att presentera mera ingående vad den skall arbeta med. Under våren kommer ett årsmöte att hållas för att få till en medlemsvald styrelse.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 51 2018.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

HEDEMORA. Statens kulturråd har beviljat Hedemora kommun 458 500 kronor till skapande skola. Pengarna är vikta för barn och elever i förskolan till årskurs 9.
SÄTER Efter viss försening har fäboden i Säterdalen slagit upp grindarna. Djuren är på plats för sitt speciella sommarjobb. – Kommunen har investerat två miljoner kronor i fäboden, främst på
HEDEMORA. Att vara språkvän ger möjlighet till att upptäcka och få ta del av andra kulturer och möta människor med en annan bakgrund. 28 nyanlända personer vill hitta någon etablerad svensk