ANNONS

Ny genomfart ersätter Dalporten

GRÄNGESBERG. Det blir en ny riksvägsgenomfart i Grängesberg med byggstart 2022 och Dalporten stängs 2024.

Riksväg 50 genom Grängesberg är med sina två järnvägsbroar i dåligt skick också en trafikfara med ”Dalporten”.
I december skickade Trafikverket in en så kallad järnvägsplan för fastställelse vilket brukar ta ett halvår så runt midsommar kan vägprojektet inledas.
– Just nu håller vi på att upphandla en konsult som ska ta fram ett förfrågningsunderlag som vi kan gå ut med till entreprenörerna när vi handlar upp vägflytten och brorenoveringen, säger Stefan Tångring som är projektledare hos Trafikverket och som bedömer att riksvägsprojektet genom Grängesberg kommer att kosta strax över 100 miljoner.

Väg 50 är enda genomfartsleden genom Grängesberg. Dalporten tillåter endast passage av en långtradare åt gången och siktförhållandena är mycket dåliga. I porten finns signalreglering för att stoppa mötande trafik men trafiksäkerheten är inte tillfredsställande.
Efter utredning av de olika alternativen bestämdes det att en ny permanent sträckning av väg 50 är bäst. Nya vägen blir 2,1 kilometer lång och utformas som en väg med 9 meters bredd utan mitträcke och med en högsta tillåtna hastighet om 80 kilometer i timmen.
“Stubinfabriksbron” är också i dåligt skick och behöver renoveras för att järnvägstrafiken ska kunna trafikera Bergslagsbanan och det går mycket godstrafik här.

Runt 2022 hoppas Nordic Iron Ore att återstarta Blötbergsgruvan och då kommer malmtågen att börja rulla från anrikningsverket och terminalen i Klenshyttan över järnvägsbroarna i Grängesberg ned till hamnen i Oxelösund.
– Efter reparationen av stubinfabriksbron ska den hålla i 40 år. Den tar en axellast på 25 ton idag och målet med projektet är att behålla banans tekniska standard som den är idag, säger Stefan Tångring.
– Förslaget i järnvägsplanen är två kilometer nydragning av väg 50. Det är vägtrafikanterna som kommer att påverkas mest eftersom de kommer att få åka på en helt ny sträckning med förbättrad framkomlighet och säkerhet, säger han.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 14 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS