ANNONS

Anders Lilja, överläkare vid medicinkliniken, Alexandra Wallau, radiolog, Marita Backius Wiklund, chef för röntgenavdelningen, och Ewa Hillbom, röntgensköterska, gläds åt den nya datortomograf som nu finns på Avesta lasarett.
Foto: Mikael Eriksson

Ny datortomograf på Avesta lasarett

AVESTA. Bättre bilder och därmed Dessutom förbättrad arbetsmiljö för personalen. Det är många vinster med den nya datortomograf som nu invigts på Avesta lasarett.

Röntgenavdelningen vid Avesta lasarett har genomgått en om- och nybyggnation. Detta för att bättre kunna möta framtidens behov av patientflöden och arbetsmiljö. Ett led i detta är den nya datortomograf som till slut kunnat invigas.
Men vägen dit har varit både krokig och tvär. När all byggnation i stort sett var klar drabbades avdelningen av en vattenläcka och installationen fick skjutas på framtiden.
Men nu så står den där på plats. Datortomografi är en särskild form av röntgen som ger mycket detaljerade bilder av kroppens organ och som gör att läkare lättare kan upptäcka sjukdomar och skador i exempelvis huvudet, bröstkorgen eller magen.

Förutom den nya datortomografen har även en ny radiolog knutits till verksamheten och det är Alexandra Wallau.
– Nu får våra patienter närhet till en modern datortomograf med förbättrad diagnostik, sa Marita Backius Wiklund, chef för röntgenavdelningen.
Ett önskemål från medicinavdelningen, akuten och geriatriken är att det även nattetid ska gå att använda datortomografen.
– För att kunna bedriva någon form av modern sjukvård måste man ha tillgång till röntgen och då inte bara dagtid, sa Anders Lilja, överläkare vid medicinkliniken.
Han pekade bland annat på att speciellt vid strokelarm är tiden en viktig faktor, och om man då kan göra en röntgenundersökningen på plats i Avesta i stället för att som nu skicka patienten till Falun och man skulle vinna mycket på det.

Olof Ehrs, verksamhetschef bild- och funktionsmedicin, sa att priset på maskinen är i runda tal fem miljoner kronor. Förutom den i Avesta så har två äldre datortomografer i Falun ersatts med nya maskiner samt att det utökats med en för att höja kapaciteten. På planeringsstadiet finns att Ludvika ska få en datortomograf.

Regionrådet Ulf Berg (M) fanns på plats och kunde tillsammans med Marita Backius Wiklund klippa bandet.
– Vi måste börja tänka att vården måste komma närmare människorna, just röntgen är det i dag väldigt många i södra Dalarna som får åka till Mora och Falun och nu kan vi påbörja en annan utveckling och se till att avlasta akuten i Falun, sa Ulf Berg.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 22 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS