Ny bok går på djupet med gruvlig historia

Nu har den kommit boken "Den gruvliga historien om Ludvika kommun", om gruvorna och vad de betytt för Ludvika i stor och smått. Skriven av författaren Ingela Johansson och medförfattaren Marianne Eriksson.
Foto: Veronica Rigtorp
LUDVIKA. Den gruvliga historien om Ludvika kommun, är en nysläppt bok om gruvnäringen från begynnelsen till idag.

– Jag fick idén när det började talas om att öppna nerlagda gruvor, berättar Ingela Johansson.
De två författarna Ingela Johansson och Marianne Eriksson har gjort efterforskningar till den Gruvliga historien och letat efter material. Efter ett långt och omfattande insamlande av material har Ingela Johansson nu kunnat sammanställa allt material.
Till sin hjälp har de också haft Text- och Bildgruppens fotografer.
– Det svåraste har varit att sålla ut vad som ska vara med, säger hon.

I förordet skriver de bland annat:
“Vi har försökt att göra en sammanställning över vad gruvor, hytt- och bruksverksamhet betytt för Ludvika kommuns historia från det att malmen blev till och fram till idag.”
Läsaren får följa med på en historiskresa som börjar för över 2000 miljoner år sedan då bergarterna lepititer och urgraniter bildades, en resa som slutar i nutid.
De har ställt sig frågor som; vad var det som ledde fram till att människor bosatte sig hör och började söka efter malmen?. Vad har det genom tiderna betytt för civilisationens uppbyggnad och dagens samhälle?.

Boken tar alltså upp så mycket mer än bara gruvornas tillkomst.
Här berättas om järnvägen, dynamiten och konstbolaget.
En bok som ger perspektiv på Ludvikas tillkomst och som passande nog ges ut av författarna själva, under Ludvikas 100-årsjubileum.
Ingela Johansson har tidigare gett ut trilogin “Resan som ingen trodde på”, blev klar i och med boken “Upplösningen”. Deckarna Mord eller självmord i skördetid” och “En neslig historia”.

Ingela har nyligen fått i uppgift att göra bokomslag till två stycken böcker om Dan Andersson och en bok om Karin Boye.
Behållningen från dessa böcker går till Dan Andersson Sällskapet.
Per-Ragnar Fredriksson, vid Arbetsmarknadsenheten, har varit med hela vägen vid alla böckers tillkomst.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 34 2019.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

DALARNA En inställd storvandring har blivit flera kortare. Välriktade naturvänner säkrar nu spännande odysséer i natur och kultur.
LUDVIKA En region inramad av järn och grovkorning industrihistorik. Alltjämt en bördig miljö för metal? Ironbournes helgjutna hårdrockshybrid är här för att svara "ja" på den frågan.
FALUN 8 konstnärinnor från Dalarna. 1 begrepp - med 1 000 bottnar. Nu tacklas ensamheten i Stora Kopparbergs kyrka.