ANNONS

Nu ska vården i södra Dalarna utvecklas och förbättras. Det handlar om att göra det tillsammans – patienter, kommuner, primärvård och närsjukhus.
Foto: Mikael Eriksson

Nu ska vården i södra Dalarna bli bättre

AVESTA/HEDEMORA. Nu startar ett pilotprojekt i södra Dalarna för god och nära vård. Projektet är en del i en nationell omstrukturering av hälso- och sjukvården.

– En omställning med fokus på primärvården, men där många behöver delta. Alltifrån patienten till den specialiserade vården på sjukhus, säger Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Landstinget Dalarna.

Vården har idag goda medicinska resultat, men uppföljningar visar på brister i kontinuitet, tillgänglighet och att det finns för stora skillnader mellan olika grupper både när det gäller vård- och hälsoutfall.

Ett genomgripande nationellt arbete har därför påbörjats som sätter nära vård i centrum. Det handlar om ett långsiktigt arbete som beräknas pågå fram till 2027.
Målet med detta arbete är en god och nära vård som tydligt utgår från befolkningens och patientens behov. Primärvården ska förstärkas, och tillsammans med sjukhus och kommunala insatser fungera dygnet runt. Projektet här är tvåårigt och är ett samverkansarbete mellan de fem vårdcentralerna i Avesta och Hedemora, Avesta lasarett och kommunerna.

Läs mer i kommande helgs nummer av Annonsbladet.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS