ANNONS

Tjärna Ängar får nu ytterligare kameror uppmonterat i området för ökad trygghet.
Foto: Veronica Rigtorp

Tjärna Ängar får fler trygghetskameror

Bostadsbolagen AB Stora Tunabyggen och AB Trumbäcken gör nu gemensam sak och sätter upp fler trygghetskameror på Tjärna Ängar.

Kamerorna sätts upp utomhus vid allmänna ytor, som torg och parkeringsplatser, på ett sätt så att den personliga integriteten inte äventyras. Syftet är att öka tryggheten och hämma brottslighet.
– Som fastighetsägare har vi en kontinuerlig dialog med både hyresgäster och näringsidkare i området, kring trygghet och säkerhet. Både hyresgäster och näringsidkare har vid ett flertal tillfällen påpekat nödvändigheten av att installera kameror som en del i ett arbete för ökad säkerhet och trygghet, säger Mattias Andersson, fastighetschef på AB Trumbäcken som sedan några år äger en del av hyreshusen i bostadsområdet Tjärna Ängar.
– Vi fastighetsägare har initialt haft en restriktiv hållning i frågor om kameraövervakning främst ur ett integritetsperspektiv, men har ändrat uppfattning efter nära dialog med Polismyndigheten, säger Jörgen Olsson, vd, Tunabyggen.

Sedan många år har Tunabyggen samarbetat med polisen, föreningar och andra aktörer för att öka närvaron i bostadsområdet. Sedan Trumbäcken klev in som fastighetsägare i området är det nu två stora fastighetsägare som jobbar med det gemensamma målet att Tjärna Ängar ska vara ett tryggt och trivsamt område att leva och verka i.
– Mycket bra görs av olika aktörer men tyvärr är det inte tillräckligt. Negativa händelser inträffar under framförallt helger, kvällar och nätter, säger Jörgen Olsson.

Människors integritet är viktig och få personer kommer att ha tillgång till de servrar som är kopplade till kamerorna. Det är när brott sker i området som materialet blir viktigt i utredningar och som bevismaterial.
Vid dessa tillfällen får polisen, på begäran, tillgång till materialet. Kamerorna förväntas därmed bidra till lugn i området och få en avskräckande effekt på de som är ute i kriminella avseenden.
– Polisen och fastighetsbolagen har en god samverkan i brottsförebyggande frågor. Trygghetskameror har under året monterats av polisen i Tjärna Ängar. Nu gör Tunabyggen och Trumbäcken detsamma. Det är positivt för invånarnas trygghet och som en brottsförebyggande åtgärd, säger Erik Gatu, kommunpolis i Borlänge.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS