ANNONS

Nu ska Solgården jämnas med marken. Upphandlingen av rivningsarbetena är klar vilket innebär att rivningen kan påbörjas.
Foto: Mikael Eriksson

Nu ska Solgården rivas

LÅNGSHYTTAN. Solgårdens tid är räknad. Rivningen kan påbörjas sedan företaget CRREX AB från Rättvik vann upphandlingen om rivningsarbetena.

Nu ser Solgårdens tid ut att vara räknad. Detta sedan Hedemora kommuns upphandling av rivingstjänster gjorts klar. Av de sex anbud som lämnats in var det Rättviksföretaget CRREX AB som lämnat det lägsta budet och som därmed får uppdraget.
– Vi hade anbud från 824 000 kronor till runt 1,5 miljon kronor, säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef Kenneth Berggren.

Kenneth Berggren förklarar att man var tvingad att anta lägsta bud då kommunen river en fastighet som har en annan ägare än kommunen själv. Kommunen kommer även att ställa ekonomiska krav på fastighetsägaren för att få tillbaka de pengar som rivningen kostar. Man har även tagit in referenser på CRREX AB.

En miljöutredning har gjorts på fastigheten innan upphandlingen påbörjades. Den visar vilka material som finns i fastigheten och utifrån miljöutredningen har ett antal skall-krav ställts för att miljöfarligt avfall ska sorteras på rätt sätt.
Niklas Arfs, samhällsenhetens chef, säger att man även satt ett tight tidsspann för rivningen och att den kommer att ske i två steg. Först ska rivningen av fastigheten göras snarast möjligt, och så fort vädret tillåter ska marken återställas så att det blir en plan gräsbevuxen yta.

Kenneth Berggren säger att detta är ett långdraget ärende som man nu ser slutet på.
– Det har hållit på sedan 2010, säger han.
Kommunen har vid fler tillfällen uppvaktat fastighetsägaren för att få till en lösning, och fastighetsägaren har även fått föreläggande med vite om att riva och att säkerställa fastigheten. Men dessa föreläggande har inte lett till något.
Att fastigheten måste rivas är för att kommunen bedömt att det utgör en allmän fara. Bland annat förekommer det att ungdomar uppehåller sig i den fallfärdiga byggnaden.

Att som kommun gå in och riva en annan ägares fastighet är inte helt okomplicerat juridisk sett.
– De är en riktigt komplicerad process, där vi måste se till att säkra i alla led, säger Kenneth Berggren.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 11 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS