ANNONS

Peter Sävje, chef för folk- och fastighetsavdelningen på Skatteverket.
Foto: Fialotta Bratt

Nu ska Skatteverket och kommuner samarbeta

Åtta kommuner samarbetar med Skatteverket i nytt folkbokföringsuppdrag. Fel i folkbokföringen ska åtgärdas på nya sätt inom ett nytt regeringsuppdrag som Skatteverket kommer att bedriva.

Skatteverket kommer att bedriva detta tillsammans med åtta kommuner.
De kommuner som medverkar är Borlänge, Botkyrka, Helsingborg, Malmö, Stockholm och Uppsala. Dessutom medverkar Göteborg och Södertälje som sedan tidigare deltar i ett annat regeringsuppdrag för att minska felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet.

– Fel i folkbokföringen får stora konsekvenser, inte minst för kommuner. Vi behöver få mer effekt både i förebyggande arbete och kontroll. Ungefär två procent av uppgifterna i folkbokföringen är fel och det är för mycket, särskilt om felen leder till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, säger Peter Sävje, chef för folk- och fastighetsavdelningen på Skatteverket,och fortsätter:
– Det här projektet är tänkt att bidra till nya sätt att arbeta som vi tror kan ge resultat även efter regeringsuppdraget, Skatteverket har fått i uppdrag att inrätta ett pilotprojekt för att samverka med ett antal frivilliga kommuner för att minska felaktig folkbokföring. Regeringsuppdraget ska bedrivas i områden där Skatteverket och kommunerna bedömer att problematiken är som störst, med tonvikt på bland annat trångboddhet och otillåten handel med hyreskontrakt.

Skatteverket och deltagande kommuner kommer tillsammans att utveckla metoder och arbetssätt för att minska felaktig folkbokföring. Skatteverket ska dra nytta av erfarenheter från arbetet med ett tidigare angränsande pilotprojekt kopplat till organiserad brottslighet, skriver skatteverket i ett pressmeddelande.
– Vi har beslutat oss för att initiera samverkan med ett antal myndigheter för att jobba mot välfärdsbrott. Vi är glada att konstatera att vi är en av åtta kommuner som ingår i skatteverkets pilotprojekt kring folkbokföring, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.
Den största delen av folkbokföringsfelet är att personer är folkbokförda på en annan adress än de faktiskt bor på.

Andra delar är att personer lämnat landet utan att meddela utflyttning, till exempel personer som är här för att jobba eller studera under en begränsad period.
De flesta fel i folkbokföringen är oavsiktliga men det finns också många avsiktliga fel som behöver utredas.
Att avsiktligt vara fel folkbokförd är ett brott som kan leda till upp till två års fängelse.
– Vi hoppas kunna hitta nya arbetsformer som vi sedan kan skala upp, där vi kan använda varandras kompetens och erfarenheter på ett nytt sätt som både vi och alla kommuner kan ha stor nytta av, säger Anders Klaar som leder arbetet med regeringsuppdraget.
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 juni 2022.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS