ANNONS

Nu ska läckande tak och mögel i bänkkvarteret försvinna när Grangärde kyrka rustas för elva miljoner kronor. “Jag är glad att vi äntligen är framme vid renoveringen”, säger Roland Persson, kyrkogårds- och fastighetschef i Gränge-Säfsnäs församling.
Foto: Karin Diffner

Nu ska kyrkan få ett rejält lyft

Grangärde. Kyrkan i Grangärde ska få en rejäl upprustning. Nu påbörjas arbetet som beräknas pågå fram till första advent. – Jag är glad att vi äntligen är framme vid det här och att vi kan se ett slut på det, säger Roland Persson, fastighetschef i Gränge-Säfsnäs församling.

Grått och regnigt vårväder är inte särskilt smickrande för någon byggnad, men man kan ändå se hur pampig den stora 1400-talskyrkan i Grangärde är. Och finare ska den bli, berättar kyrkogårds- och fastighetschefen Roland Persson när han möter upp vid kyrktrappan.
– Här i vapenhuset ska det tillgänglighetsanpassas så att man kan komma in med rollator eller rullstol även om man kommer ensam, berättar han.


Inne i kyrkan har det redan hunnit bli en arbetsplats med diverse maskiner, verktyg och material här och där. Orgelläktaren är inplastad, liksom de stora ljuskronorna i mittgången som också är inbyggda i plywood. Altartavlan är gömd bakom en byggställning där Jonathan Lahr och Adde Nord håller på att täcka in hela tavlan.
– Det är lite otäckt för att det är så dyra grejor. Man måste vara väldigt försiktig, säger Adde Nord.


Den minutiösa övertäckningen är en extra säkerhetsåtgärd under renoveringstiden, berättar Roland Persson.
Olika delar av kyrkan har renoverats i omgångar och vissa åtgärder har gjort mer skada än nytta. Det gäller till exempel den kombination av trä och betong som golven där kyrkbänkarna sitter.
– Trägolvet är inreglat i betong så det har blivit en viss påväxt där, förklarar Roland Persson.
Mögel?
– Ja, 99 procent känner inte av det, men några känsliga har gjort det. Vi har också haft mögelhundar här som bekräftat det.

Därför ska allt golv i de så kallade bänkkvarteren tas bort och bytas ut mot Älvdalsporfyr. Även framför koret ska golvet bestå av samma porfyr. Golvet på koret och längre bak i kyrkan ska också förändras.
– Lacken har förstört tegelgolvet så den ska vi blästra bort och behandla med linolja i stället. Det kommer att bli jättefint.
Toaletterna i kyrkan ska få nytt porslin och nya ytskikt. Utvändigt ska putsen lagas på flera ställen och två koppartak som läcker ska bytas ut. Dessutom försvinner skorstenen då oljepannan som används då bergvärmen inte mäktat med byts ut mot en elpanna.


– Vi ska också investera i en modernare bergvärmepump och två nya borrhål.
Vissa av problemen i kyrkan upptäcktes för över tio år sedan och det har stötts och blötts i olika instanser innan man kunnat fatta beslut om renoveringen. Eftersom kyrkor har kulturminnesskydd måste man ha tillstånd från länsstyrelsen och medverkan av antikvarie krävs också.
– Vi har haft en bra dialog och det har varit samsyn på det här, säger Roland Persson.

Från början hade församlingen ännu högre ambitioner, men på grund av att det blev för dyrt fick man välja bort en del. Nu beräknas renoveringen kosta cirka elva miljoner kronor, varav församlingen står för fyra. Resten är olika bidrag, till exempel kyrklig antikvarisk ersättning (KAE) från Västerås stift.
– Vi är helt beroende av bidrag.
Något som inte finns med i budgeten men som fastighetschefen gärna skulle se ett utbyte av är mattorna i kyrkgångarna som i dag är minst 30 år gamla och ett hopplock av olika sorter.
– Jag hoppas att vi hittar något sätt att finansiera det också. Det skulle lyfta hela kyrkan, säger han.


Vad säger församlingsborna om renoveringen?
– Visst finns det några som ifrågasatt om det är vettigt att lägga så mycket pengar, men de flesta tycker det är bra. De är stolta över den här fina kyrkan. Dessutom har vi ju ett ansvar att ta hand om våra kulturbyggnader.

Fakta/ Grangärde kyrka
Kyrkans äldsta delar byggdes på 1400-talet. 1624 tillkom tornet. Under 1700-talet byggdes kyrkan ut till den storlek den har i dag.
1716 drabbades kyrkan av åsknedslag och tornet brann ner. 1834 fick tornet sitt nuvarande utseende. Det är cirka 36 meter högt.
Kyrkan hade två kyrkklockor i en klockstapel under 1400- och 1500-talet, varav Gustav Vasa tog den ena.
Församlingen ersatte senare den som Vasa tagit.
De nuvarande tre klockorna hänger i tornet och tillkom efter kyrkans brand 1716. Den största är 127 centimeter i diameter och väger 1 827 kilo.
Källa: Gränge-Säfsnäs församling

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS