ANNONS

Dalecarlia Growths grundare.
Foto: privat

Nu ska det investeras i regionala företag

Dalecarlia Growth och StyrelseAkademien Dalarna inleder ett samarbete och bildar Dalecarlia Growth Investerarnätverk, för att investera i regionala företag.

Ett behov av tillförsel av privat och kompetent investerarkapital hade identifierats och 2016 startades Dalecarlia Growth AB, där 19 framgångsrika entreprenörer från Dalarna gick ihop och bildade ett bolag för att investera i regionala företag.
Alla delägare i Dalecarlia Growth AB har en genuin koppling till Dalarnas näringsliv och ett intresse för att utveckla detsamma, skriver de två parterna i ett pressmeddelande.
Detta har blivit ett intressant, viktigt och mycket uppskattat arbete. Det har investerats kapital både för tillväxt och för generationsskiften.

Dalecarlia Growths investerare deltar också aktivt i att utveckla de bolag man investerat i. Vad som tydligt har visat sig är att det finns fler som vill vara med och investera, och att det finns många fler intressanta bolag att investera i. Behovet att gå vidare är uppenbart.
Nästa steg i utvecklingen blir att skapa ett investerarnätverk, Dalecarlia Growth Investerarnätverk.
Syftet med Dalecarlia Growth Investerarnätverk är att attrahera fler investerare och att hjälpa fler bolag i deras tillväxt, behov av utvecklingskapital, generationsskiften med mera. Allt för att göras Dalarnas näringsliv framgångsrikt och ännu mer intressant.

Medlemmar i nätverket kan vara fysiska eller juridiska personer. Medlemmarna behöver inte vara lokaliserade i Dalarna men investeringar och samverkan ska ske med företag lokaliserade i eller med nära anknytning till Dalarna.
Dalecarlia Growth och StyrelseAkademien Dalarna inleder ett samarbete för att utveckla, bygga upp och marknadsföra detta investerarnätverk. Under de gångna åren har Dalecarlia Growth och StyrelseAkademien Dalarna blivit etablerade varumärken med god respons inom näringsliv, banker, det offentliga och intresseorganisationer i Dalarna.
En första audition är planerad till den 22 april i år.
– Då Dalecarlia Growth Investerarnätverk (DGI) är en ideell förening är syftet inte att föreningen själv ska skapa avkastning på investerat kapital eller bygga upp vinster, berättar Christer Löfås, ordförande Dalecarlia Growth AB och Dalecarlia Growth Investerarnätverk.

Syftet med investerarnätverket är att ge en möjligheter för nätverkets medlemmar att erbjuda sitt kapital, erfarenhet och kompetens till företag som är i behov av kapital och andra former av stöd att utveckla sin verksamhet.
– Genom den arena som investerarnätverket skapar, kommer Dalarnas näringsliv ges en möjlighet att presentera sina planer och behov för fortsatt utveckling och att hitta samarbetspartners. Nätverkets medlemmar har inledningsvis en bred spridning inom olika verksamhetsområden, allt från teknik på detaljnivå via marknadsföring och försäljning till ledning och management och kapitalanskaffning.
Efterhand som nätverket utvecklas och utökas kommer detta att ytterligare fördjupas och mer kompetenser tillkommer, säger Christer Löfås. Investerarnätverk.
– Ett välkommet initiativ som kommer att gynna näringslivet i Dalarna på flera olika sätt, säger Sture Ericsson, ordförande i StyrelseAkademien Dalarna, och fortsätter:
– Genom samarbetet kan vi uppnå synergieffekter som gynnar alla parter och kan bidra till att företag i Dalarna får tillgång till både kapital och kompetens. För företag i tillväxtfas eller i generationsskifte är tillgång till kapital ofta en förutsättning och genom samarbetet kommer även StyrelseAkademiens samlade kompetens att kunna kopplas till kapitalet. Att nyttja en styrelses fulla potential är något som generellt behöver bli bättre och detta initiativ kan bidra till att lyfta vikten av arbetet som sker i bolagens styrelser.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS