ANNONS

Flygbild över Obergsområdet.
Foto: Borlänge kommun

Nu planeras det för nytt bostadsområde i Oberget

Nu har första steget till ett nytt bostadsområde i Oberget tagits. Ett förslag till planprogram är klart och ska ut på samråd i januari 2021.

– Borlänge växer och vi vill att man ska kunna bo både centralt och på landsbygden. Det här är ett viktigt steg för att tillskapa fler bostäder utanför stadskärnan. Genom detta steg ger vi nuvarande och framtida Borlängebor fler boendealternativ. Jag är också glad över att en enig nämnd står bakom planprogrammet, säger Ronny Beyer (S) samhällsbyggnadsnämndens ordförande
I Oberget strax norr om Ornäs föreslås en blandad småskalig bebyggelse i två-tre våningar i form av en- och tvåbostadshus, radhus men också delar med tätare och högre bebyggelse. Fullt utbyggt beräknas området rymma cirka 1 000 nya bostäder och skola/förskola.

Området är naturskönt och ligger intill Ösjön som är en del av Runn.
Planprogramsförslaget kring det nya bostadsområdet handlar till exempel om hur många och vilka typer av bostäder som ska byggas. Men det handlar också om hur natur- och kulturvärden i området ska tas tillvara på bästa sätt.
I dag består Oberget främst av skogsmark. De södra delarna av området ingår i riksintresset för kulturmiljö och ligger nära Ornässtugan.

Fler bostäder i sjönära lägen planeras att byggas vid Storsten och Uvbergsviken, där detaljplanearbete pågår.
Förslaget till planprogram kommer vara ute på samråd under 11 januari till 19 februari 2021 och kommer finnas på borlange.se och på plats i entrén till Palladium vid Sveatorget.
Efter att planprogrammet är godkänt, startar detaljplaneprocessen.

Planområde med fastigheter. Foto: Borlänge kommun
I Oberget, strax norr om Ornäs, föreslås en blandad småskalig bebyggelse i två-tre våningar i form av en- och tvåbostadshus, radhus men också delar med tätare och högre bebyggelse. Fullt utbyggt beräknas området rymma cirka 1 000 nya bostäder och skola/förskola. Foto: Borlänge kommun
Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS