ANNONS

Nu kommer gasen från Siljansringen

MORA ❚ Gasprospekteringsbolaget Igrene, baklängesstavning för energi, söker nu tillstånd för kommersiell utvinning av gasen i Siljansringen.

I Mora har Igrene hittat smycket naturgas att man söker tillstånd för en kommersiell utvinning, mer gas än vad SSAB Borlänge förbrukar. Foto IGRENE
Tillstånden för kommersiell utvinning av gasen i Siljansringen har sökts hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och hos Bergsstaten.
Det är en rejäl anläggning man vill bygga som med råge skulle kunna ersätta SSAB Borlänges import av gas.
Igrenes ansökan hos Bergsstaten om brytningskoncession gäller bara en mycket liten del av Siljansringen, det så kallade Morafältet, med en första kommersiell gasutvinning och hos länsstyrelsen om en produktionsanläggning för produktion av flytande naturgas, LNG.
I ansökan skriver man att man vill producera upp till 50 000 ton LNG och i Mora ha ett lager på 400 ton LNG.
Länsstyrelsen, som nyligen fått ansökan, har påbörjat prövningen, underrättat regeringen om ansökan.
Igrene hoppas på regionala industrikunder som redan i dag använder gas som SSAB, Ovako, Sandvik, kanske Outokumpu.

SSAB i Borlänge får sin flytande naturgas, LNG, med 1 100 årliga långtradartransporter från hamnen i Lysekil. Igrenes första anläggning skulle med råge kunna ersätta importen med närproducerad gas. FOTO: SSAB

För att få en uppfattning om hur mycket gas Igrene vill utvinna så kan man jämföra deras 50 000 ton LNG med SSAB Borlänges användning som är på 32 000 ton LNG per år. Den kommer med 1 100 lastbilstransporter per år från Lysekil. SSAB, som är bundna av långa leveranskontrakt, vill inte uttrycka någon åsikt om Igrenes gasprojekt.
I Igrenes ansökan finns en optimistisk tidsplan om att få bearbetningskoncession och miljötillstånd under 2020, leveransavtal under 2021, investeringsbeslut i slutet av 2021 då bygget också startar. LNG-anläggningen hoppas man ska tas i drift i mitten av 2022.
Inför AB Igrenes produktionsstart har bolaget anställt en ny vd, Per Ahlenbäck, med internationell erfarenhet från gas- och oljeutvinning inom Shell.
– Bolaget planerar att naturgasförekomsterna i Siljansringen skall vidareförädlas till LNG och försörja i första hand regionala industrikunder. Detta kommer att stödja det globala arbetet med att reducera utsläpp av växthusgaser och Sveriges möjlighet att uppnå sina miljömål inom transportsektorn. På längre sikt finns ambitioner att omvandla naturgasen till vätgas med ny teknik som möjliggör att avlasta atmosfären från växthusgaser, säger Igrenes grundare Mats Budh som också berättar att projektet blivit klimatcertifierat efter en prövning av Svensk Klimatcertifiering AB.
Igrenes projekt kommer att medföra att både Sveriges och den globala totala klimatpåverkan minskar enligt följande:
Genom att avskilja metangasen (naturgasen) minskar Sveriges klimatbelastning och samtidigt får företaget en energiråvara som kan säljas.
Industrin i Bergslagsregionen importerar flytande naturgas från Holland, Ryssland och Norge. Gasen transporteras bland annat med fartyg till Lysekil och Nynäshamn och med lastbil till industrin.
Inför länsstyrelsens miljöprövning har länsstyrelsen underrättat regeringen om Igrenes ansökan för att få med en bedömning hur regeringen ser på partiernas överenskommelse om att ”prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas bör förbjudas”.
”På längre sikt finns ambitioner att omvandla naturgasen till vätgas.”
Mats Budh

 

Publicerad i Annonsbladet Dalarna vecka 9 2020

 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS