ANNONS

Nu jobbar Bohman i den stora världen

BORLÄNGE. Förra tisdagen uteblev ovanligt nog Jan Bohman från kommunens kommunfullmäktige. Han deltog i stället i den Europeiska kommunkongressen för lokala och regionala myndigheter.

Kongressen för lokala och regionala myndigheter är en institution för Europarådet, som ansvarar för att stärka lokal och regional demokrati i dess 47 medlemsländer och utvärdera tillämpningen av den europeiska stadgan om lokalt självstyre.
Som röst för Europas kommuner och regioner arbetar den för att främja samråd och politisk dialog mellan nationella regeringar och lokala och regionala myndigheter genom samarbete med Europarådets ministerkommitté.
Under kongressen togs en prioritering för de kommande årens arbete där fokus kommer att ligga på fem pelare.

Dessa var tematisk uppdelade under:
– Effektiva lokala och regionala insatser vid folkhälsokriser.
– Kvaliteten på den representativa demokratin och medborgarnas deltagande.
– Minska ojämlikheter på området.
– Miljöfrågor och klimatåtgärder i städer och regioner.
– Digitalisering och artificiell intelligens i lokal kontext.
Under kongressen blev också Jan Bohman invald i kammaren för lokala myndigheter (kommuner/ städer) och i Institutionella utskottet (”Governance Committee”).

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS