ANNONS

Nu har Google sökt miljötillstånd

HORNDAL. Fem serverhallar kan komma att byggas i Horndal om Google får sin miljötillståndsansökan godkänd och jobbmässigt kan det bli fler i jobb än de som brr i samhället.
Kommunens vägbygge fram till Googles jätteprojekt i Horndal står klar intill ställverket. Foto Avesta kommun

Det Google kontrollerade företaget DSC International AB har nu lämnat in en ansökan om miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.
“DSC är av uppfattningen att inga allmänna eller motstående intressen föreligger mot den ansökta verksamheten”, skriver Goooglebolaget i sin ansökan där man hoppas att domstolen också ger företaget tillstånd att det nu sökta tillståndet kan tas i anspråk redan innan det vunnit laga kraft.
Det som kan komma att störa är buller i de fall man måste köra samtliga serverhallarnas reservkraftverk i nöddrift. Men Google har valt Horndal för att det finns ett mycket stabilt elnät (som Svenska Kraftnät dessutom planerar att modernisera och uppgradera från 220 till 400 kilovolt).
“Den sammantagna miljöpåverkan av verksamheten bedöms vara försumbar. Konsekvenserna för de flesta aspekter bedöms bli obetydliga och för människors hälsa, miljö och befolkning förutses en positiv konsekvens bland annat med avseende på framtida arbetstillfällen”, skriver Googlebolaget i sin ansökan där man också lyfter fram att sedan 2017 täcks hela koncernens energiförbrukning av förnyelsebar energi vilket gör Googlekoncernen till världens största företagskund av förnyelsebar energi.
Av ansökan framgår att planen i är fem serverhallar på sikt med lika många reservkraftverk.
Enligt planen ska kylvatten tas både från Rossen och Bysjön/Dalälven för att kyla elektroniken. Under den inledande fasen av datacentret, som beräknas till mellan ett och två år, kommer kylvatten att tas ur Rossen.
Kommunalrådet Lars Isacsson (S) kommenterar ansökan så här på kommunens hemsida:
– Det är ett stort steg och en mycket bra start på 2020.
– Nu är det en färdig handling som arbetats fram och som miljödomstolen ska granska och behandla. Hur lång tid det tar, vet vi inte men vi har förhoppningen om att det ska vara klart innan årsskiftet, säger Lars Isacsson.
Erfarenhetsmässigt brukar stora industrietableringar bli överklagade som när Facebook etablerade sig i i Luleå, men där meddelade miljööverdomstolen att de inte beviljade något prövningstillstånd.
– Om man tittar på företagets egna redovisade siffror i samrådhandlingen från i fjol, så kan det handla om 1650 årsarbeten för vår kommun, utifrån på vad deras fyra datacenter i Europa krävt i årsarbeten, säger Lars Isacsson.
Kommunen har 23325 innevånare varav Horndal har en befolkning på 1150 personer.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna v 3, Avesta/Norberg

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS