ANNONS

Älgjakten har startat.
Foto: Dreamstime

Nu är älgjakten igång

DALARNA. I år har nya jakttider börjat gälla vilket innebär att älgjakten i norra Dalarna startade onsdagen den 1 september. I de södra delarna av länet börjar inte jakten förrän den 8 oktober. Jakten pågår fram till den 30 januari 2021 och under den tiden kommer runt 7 000 älgar att fällas i Dalarna.

– Länsstyrelsens övergripande mål för älgförvaltningen är en älgstam av god kvalitet som är i balans med de betesresurser vi har i länet. Vi har ett bra samarbete med de olika aktörerna i älgförvaltningen och vi ser att jägarna och markägarna har god samsyn kring jakten, säger Caroline Dickson, chef för viltenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Dalarnas regionala mål för älgförvaltningen omfattar inte bara kvaliteten på älgstammen utan även trafikolyckor och betesskador på grund av älg.
– Vi måste titta på helheten och se till viktiga allmänintressen så som få trafikolyckor och hur älgen påverkar den biologiska mångfalden, berättar Caroline Dickson.
Gränsen mellan de områden som har september- eller oktoberjakt går i en tänkt linje mellan sydspetsen av Malung-Sälens kommun och upp till Mora. Gränsen följer sedan Siljans norra strand och söderut ned till Falun och österut mot gränsen till Gävleborgs län.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS