ANNONS

Borlänge kommun har beslutat att de ska ansöka om att bli en såkallad Viable City.
Foto: Veronica Rigtorp

Nu ansöker Borlänge om att få bli Viable City

Under kommunstyrelsens arbetsutskott fattades ett beslut om att Borlänge ska lämna i en ansökan om att bli ett såkallat Viable City, ett innovationsprogram.

Viable City är ett innovationsprogram som har fokus på smarta hållbara städer.
”Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Temperaturen fortsätter att stiga och det har redan lett till mycket allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Det krävs ett sammanhållet globalt och nationellt politiskt arbete för att säkra en god miljö även i framtiden.”
Det skriver Borlänge kommun i ett pressmeddelande.
Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer. Programmets mission är att snabba på omställningen till klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Viable Cities är en katalysator för nya former av samarbete mellan städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle. Detta för att mobilisera för att ställa om städers sätt att fungera i linje med nationella miljö- och klimatmål samt internationella åtaganden kopplat till de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – och Parisavtalet.
De första klimatkontrakten i Europa har signerats den 11 december 2020 av den politiska ledningen i nio svenska städer samt av generaldirektörerna från fyra myndigheter (Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket) och Viable Cities.

Det innebär att svenska städer nu tar ledningen i Europa och visar med Klimatkontrakt 2030 vägen för den omställning som alla städer måste göra. Klimatkontrakt 2030 är början på ett långsiktigt samarbete mellan nio kommuner, svenska myndigheter och snart också EU.
Borlänge kommun har nu beslutat att lämna in en ansökan om att få bli ett Viable City. Det tionde i Europa. Att bli antagen som ett Viable City skulle bland annat innebära att Borlänge blir en av hundra städer i Europa som får stöd både ekonomisk och kompetensmässigt för att skynda på omställningen mot en klimatneutral stad.
– Vi ser många fördelar med att bli en av hundra städer i Europa som blir ett Viable City. Vi ser att det kommer att öka Borlänges attraktivitet för etableringar, det kommer också att generera besökare som vill studera hur vi jobbar med klimatsmarta lösningar eftersom tanken är att vi också ska dela med oss av våra erfarenheter och vår kunskap, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Arbetet kommer att bestå av många enskilda aktiviteter och satsningar med klimat- och hållbarhetsfokus. Det kommer att sätta Borlänge på kartan i flera avseenden, säger Lena Lagestam (C), ordförande Borlänge Energi, och fortsätter:
– Vi har i Borlänge redan visat att vi sedan många år tillbaka är framsynta och aktiva i många frågor inom det här området, vilket också har gjort att vi får möjlighet att lämna in den här ansökan.
Ansökan i sig, eller att bli antagen som ett Viable City kostar ingenting. Att genomföra aktiviteter för att åstadkomma klimatneutrala lösningar kan kosta tid och en del pengar, och då har Borlänge möjlighet att få det finansierat via Viable City.
Borlänge Energi,  Stadsbyggnadskontoret och Miljökontoret är de huvudaktörer som kommer att ansvara för arbetet med Viable City fram till år 2030, ansökan lämnas in under februari månad.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS