ANNONS

Tobias Back, förenings- och näringslivsutvecklare i Norberg, ser utmaningar men blickar ändå framåt med framtidstro.
Foto: Rose-Marie Eriksson

Norberg tidigt ute med stödlinje för företagare

I spåren av corona har företag det tufft och för många har det bland annat blivit i minskade intäkter och konkurser. I Norberg inrättade kommunen en stödlinje i våras och behovet är stort.

– Många har ringt för stödsamtal och det är ofta fåmansföretag som varit utsatta, säger Tobias Back, förenings- och näringslivsutvecklare i Norbergs kommun.
Frågorna kan handla om exempelvis finansiellt stöd och lån eller hur man som företagare kan ta del av regeringens krispaket.
– Vi har fått många frågor som handlat om permitteringsregler och hyresreduktion.

Tobias Back berättar att de även haft uppsökande verksamhet och själva tagit kontakt med företag. Det har främst berört tre områden och det första är företag med samhällsviktiga funktioner. Sedan har man fokuserat på företag med anställd personal, och då handlar det om bland annat varsel.
Den tredje delen handlar om serviceföretag som taxibranschen, hotell, restaurang med mera.
– Taxibranschen har haft det tufft, men istället för att köra folket till mataffären har vi kört maten till folket med hjälp av taxiföretag. På så sätt avlastar vi hemtjänsten också. Vi måste vara lyhörda och vi har ett otroligt bra samarbete med andra kommuner.

Tobias Back säger vidare att våren och sommaren har krävt stora insatser av kommunen, inte minst genom behovet av hjälp med de stöd och krispaket som presenterats.
– Det finns cirka 550 företag i Norberg och tio–elva procent av befolkningen är egna företagare. Men vi var tidigt ute med krisinsatser och vi har försökt att minimera kostnaderna för våra företag. Något som också Svenskt näringsliv gett oss beröm för.
Sen tidigare har Tobias Back tagit initiativ till en lokal centrumförening för att utveckla handeln i Norberg. Här jobbar man aktivt för att tillsammans stötta handeln.
– Vi håller greppet och under hösten fortsätter vi med företagskontakt. Våra frukostmöten kör vi digitalt fram till november och sen får vi om restriktionerna lättar.

Trots svåra tider och många utmaningar finns det ljusglimtar, och dit hör turismen som har fått ett uppsving i Norberg.
– Ja, turismen har utvecklats positivt. Under mars-maj var det ganska dystert men under sommaren har vi haft turistrekord. Blå grottan har varit ett otroligt populärt utflyktsmål och den digitala guidningen i Kärrgruvan pågår året om.

Hur ser du på framtiden?
– Vi underhåller det vi satt igång, och vi planerar för utbildningsinsatser och starta eget-kurser. Jag är nog känd för att vara positiv, men jag har en realistisk syn och en försiktig optimism inför framtiden.
Tobias Back säger vidare att det finns behov av kompetensförsörjning och nu är det rätt tid att utbilda personalen.
– En fördel för Sverige är att vi inte stängde ner och det är bra ur ett samhällsperspektiv. Utbilda nu och var rustade och ta emot omvärldens behov längre fram.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS