ANNONS

“Vi har bra möjligheter att driva en egen grundsärskola”, säger skolchef Ingrid Nord.
Foto: Nadja Vuorinen

Norberg planerar för egen grundsärskola

NORBERG. Det finns planer på att Norberg kan få en egen grundsärskola till hösten. I dagsläget får elever åka till Fagersta och Ingrid Nord, skolchef i Norbergs kommun ser fram mot en särskola i egen regi.

– Vi börjar med de minsta barnen om förslaget blir verklighet. I dagsläget har vi fem elever vars föräldrar är intresserade av en plats här i Norberg, säger Ingrid Nord.
Enligt förslaget, som togs upp på kommunstyrelsens möte i måndags, ska den kommunala särskolan för lågstadieelever startas i Källgårdens lokaler.
– Det är planen och Källgården ligger mellan Källskolan och Centralskolan och då kan barnen gå på Källskolan fritids, säger Ingrid Nord.
De senaste åren har antalet elever som går i grundsärskola ökat och det finns ett fortsatt elevunderlag från barn som idag finns i förskoleverksamheten. Eftersom elevunderlaget är stort och sträcker sig över flera år är det möjligt att bygga upp en egen grundsärskoleverksamhet i Norberg
Förslaget gäller till en början elever i lågstadiet, men när dessa blir äldre ska de få fortsätta att gå i grundsärskola i Norberg.
Elever som idag går på mellan- eller högstadiet samt på träningsskolan berörs inte utan erbjuds fortsatt plats i andra kommuner.

På frågan hur många lärartjänster grundsärskolan behöver svarar Ingrid Nord:
– Vi har räknat på mellan en och två lärartjänster, plus assistenter.
Grundsärskola i egen regi kommer inte att innebära någon extra kostnad för Norbergs kommun som i dagsläget bekostar skolplatser i andra kommuner
– Det känns jättebra att kunna erbjuda de yngre en särskola på plats så att de inte behöver resa till andra kommuner, säger Ingrid Nord.

Särskild skolform
Grundsärskola är en särskild skolform för barn som på grund av omfattande kognitiva svårigheter inte kan nå grundskolans kunskapskrav. Precis som den ordinarie grundskolan är utbildningen i grundsärskola nio år.
Grundsärskolan har en egen läroplan som liknar den ordinarie grundskolans läroplan men i reducerad och mer anpassad form.
I samband med den nya skollagen, 2010, bytte skolformen namn från obligatorisk särskola till grundsärskola.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS