Norberg har tredje bästa tillväxten

Daniel Magnusson, näringslivs- och besöksnäringschef i Norberg.
Foto: Rebecca Linder
NORBERG. Företagen i Norberg har bra tillväxt. Den tredje bästa tillväxten jämfört med övriga kommuner i Västmanlands län.

– Det är jättekul med alla siffror som visar att det går bra för företagen i Norberg, säger Johanna Odö (S), kommunalråd i Norbergs kommun.
Varje år mäter företaget SYNA tillväxten i landets kommuner. SYNA tittar på parametrarna tillväxt i antal anställda, tillväxt i omsättning och tillväxt i vinst. 2018 är Norberg på plats tre i länet. Kungsör tar första platsen och Västerås kommer på plats två.

– Ett starkt och välfungerande näringsliv är viktigt för alla kommuner och bidrar till mycket. Särskilt roligt är det så klart att se tillväxten i anställningar. Norberg behöver fler arbetstillfällen. Jag tycker vi har fantastiska företagare i Norberg och alla som bidragit till tillväxten kan sträcka på sig lite extra, Johanna Odö (S) kommunalråd.
Alla aktiebolag i kommunen som har ökat sin omsättning, nyanställt eller gått med vinst har bidragit till Norbergs placering. I Norberg är det 14 företag som har tillväxt i samtliga kriterier.

– Det är ju en dynamisk lista där tillväxten mäts med kommunens tillväxt året innan, så det kan bli toppar och dalar i den här typen av listor. Utmaningen är att ligga i toppen över tid, säger Daniel Magnusson, näringslivs- och besöksnäringschef i Norbergs kommun.
2015 hade företagen i Norberg bäst tillväxt i länet och från kommunens sida satsar man på att fortsatt stötta och stimulera företagen så att de kanske kniper den platsen nästa år igen.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 48 2018.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

AVESTA. Geografiska läget, livsmiljön och tillgången till kompetens. Det är några av fördelarna med Avesta som lyfts fram i den företagsenkät som kommunen gjort.
AVESTA. Stadsfest och körfest är något av det som planeras när Avesta fyller 100 år som stad. Kommunen bjuder även in föreningar och andra att komma med idéer som ska förgylla jubileet.
AVESTA z Avesta kommun har medvind nu. Kommunalrådet Lars Isacssons (S) presenterade positiva siffror i samband med året företagsfrukosten. Bland annat ett plus på 20 miljoner kronor.