ANNONS

– Det är glädjande att företagare upplever förbättringar, säger Angelica Ekholm, näringslivschef i Borlänge kommun. – Det ska vara enkelt för den enskilde att få rätt kontakter, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.
Foto: Veronica Rigtorp

Nöjda företagare i Borlänge

BORLÄNGE. Borlänge kommun klättrar 29 platser i Svenskt näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Under året har Borlänge kommun arbetat med prioriterade förbättringsområden utifrån förra årets enkät och rankingrapport. Det har nu gett resultat. Borlänge kommun klättrar 29 platser i årets ranking, vilket innebär plats 167 av Sveriges 290 kommuner.
– I rankingen för 2017 var vi under riks snittet, men nu ligger vi i linje med övriga Sverige.

Under året har vi aktivt haft en dialog med företagare, allt ifrån rådgivning genom exempelvis företagslots till plattformar för nätverkande aktiviteter, som företagsbesök, näringslivsfrukostar och eventet Företagardagar som lockade 1200 besökare, säger Angelica Ekholm, näringslivschef i Borlänge kommun.

Av Borlänges 5 300 företag har 175 svarat i enkäten som rapporten bygger på. Det är främst attityder kring samarbete mellan kommun och företag, ökad kontakt mellan företagare och politiker, fler bostäder, utbildningar som möter kompetensbehoven och en ökad samverkan mellan skola och näringsliv som får bättre betyg än förra året.
– Det är glädjande att företagare upplever förbättringar, exempelvis att de har haft mer kontakt med politikerna i Borlänge eftersom det är något vi satsat på. Var tredje person i enkäten upplever att de har haft kontakt med politiker, vilket är en ökning från var femte person. Vi är fortsatt lyhörda för våra företagares önskemål, samtidigt som vi fortfarande gärna ser att fler svarar i undersökningen för att få ett så tillförlitligt underlag som möjligt, säger Angelica Ekholm, näringslivschef.

Ett annat fokusområde har varit att öka dialogen med transportsektorn, där transportföretagen har blivit inbjudna till företagargrupper och fler företagsbesök har genomförts riktade mot branschen.

I årets rapport är det sektorn för handeln som uppger att de är mindre nöjda med företagsklimatet. Det är inte unikt för Borlänge, eftersom handeln står inför många förändringar med en växande e-handel, ständig diskussion om tillgång till parkeringsplatser och trygghetsfrågan, som är ett viktigt och hett ämne. Borlänge placerar sig ändå på plats fem i Sverige över stadskärnor med starkast omsättningsutveckling 2016/2017.

Det är framförallt inom café- och restaurangnäringen som tillväxten har skett i stadskärnorna och Borlänges positiva utveckling grundar sig i den trenden.
– Vi kan se att restaurangsatsningen på Sveatorget har gett resultat och vi får fortsätta bygga Borlänge centrum som en framtida mötesplats, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Generellt går det sämre för sällanköpsvaruhandeln i stadskärnorna, vars tillväxt i högre grad finns inom e-handeln. Det är en långsam strukturomvandling, att människor är mer benägna att fika och äta än att handla och uträtta ärenden.
– Vi har många duktiga handlare i stan. De som är kreativa och erbjuder hög service lyckas idag. Vi på näringslivskontoret kommer att jobba aktivt med handelssektorn och utvecklingen av stadskärnan det kommande året. Det blir ännu viktigare att hålla oss uppdaterade på e-handelsutvecklingen och vad det medför, jobba för att fortsätta utveckla Borlänge centrum och det nya konceptet Borlänge Händelsestad som handlar om att locka folk till Borlänge, säger Angelica Ekholm, näringslivschef.

Tidigare under året blev Borlänge kommun också en del av projektet ”Främjande myndighetsutövning”. Målet är att underlätta för företagarna att göra rätt och att de ska uppleva hög service och vägledning i det arbetet. Projektet genomförs tillsammans med kommunens miljö- och bygg- och kartkontor.
– Det ska vara enkelt för den enskilde att få rätt kontakter. Man ska inte behöva leta efter rätt person. För byggnationer har kommunen också uttalat målsättningen att vi ska sträva efter att bli Sveriges byggvänligaste kommun. Det förutsätter att vi ska underlätta och ha rätt och enkla processer och beslutskedjor, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 40 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS