ANNONS

– Om vi inte gjort det här hade det drabbat hyresgästerna med hyreshöjning, förtydligar Kenneth Persson, styrelseordförande Tunabyggen. – Den här förändringen går ingen obemärkt förbi, för någon personal, konstaterar Jörgen Olsson, vd Tunabyggen. Från vänster Tunabyggens vd Jörgen Olsson, styrelseordförande Kenneth Persson och fackordförande Vision Stefan Holmberg.
Foto: Veronica Rigtorp

Tunabyggen säger upp nio personer

BORLÄNGE. Tunabyggen anpassar och effektiviserar organisationen genom att se över administrativa funktioner och lokaler. Resultatet är att nio medarbetare får gå.

Facklig förhandling är genomförd och ny bemanning gäller från och med 1 november.
– Formellt gäller förändringen nu från 1 november men det kommer att vara en övergångsperiod innan det nya har satt sig och fungerar fullt ut, säger Jörgen Olsson, vd.
Totalt minskar antalet medarbetare med nio personer, varav sex har accepterat ett erbjudande från arbetsgivaren och valt att avsluta sin anställning. Tre medarbetare är uppsagda.
– Förhandlingarna har genomförts med stort förtroende mellan parterna och dialogen har varit konstruktiv genom hela processen, sammanfattar Stefan Holmberg, ordförande i den lokala fackklubben för Vision och en av de fackliga representanter som deltagit i förhandlingen.

Anledningen till organisationsöversynen är att de senaste årens försäljningar av totalt drygt 800 lägenheter har påverkat bolagets resultat och intjäningsförmåga. Mot bakgrund av de framtida utmaningar som bolaget står inför gav Tunabyggens styrelse på senaste styrelsemötet Vd i uppdrag att inleda ett arbete med att anpassa och effektivisera organisationen. Förutom de personalminskningar som nu genomförs ska också delar av huvudkontorets lokaler hyras ut externt för att öka intäkterna.
– Jag kan se att ledningen och de fackliga organisationerna har agerat professionellt i en för bolaget mycket svår situation, säger Kenneth Persson, styrelseordförande.
– Med de nu vidtagna åtgärderna skapas förutsättningar för att Tunabyggen även fortsättningsvis ska kunna bygga nytt, renovera och erbjuda hyresgäster och Borlängebor bra boende och attraktiva boendemiljöer.

De medarbetare som sägs upp är fortfarande i tjänst. Som arbetsgivare har Tunabyggen en vilja att göra det så bra som möjligt för varje individ i den uppkomna situationen och utifrån det kommer vi att komma överens med respektive medarbetare hur vi lämpligast avslutar deras anställningar.
Vd Jörgen Olsson som haft styrelsens uppdrag att se över bemanningen har utgått från en bedömning av innevarande kompetens och av den kompetens som behövs i morgon, detta har varit grunden för diskussioner för vilken personal som blivit övertaliga.
– Vi har gått strikt efter LAS-listan, berättar nytillträdda Visions fackordförande Stefan Holmberg.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 46 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS