ANNONS

Nedgrävda tunnor spökar i Lennhedens vattentäkt

BORLÄNGE. Ända sedan grustäkten i Lennhedsåsen lades ned för 30-40 år sedan spökar gamla nedgrävda oljefat på Falun-Borlänges nya vattentäkt.

Nyligen anmälde en privatperson till länsstyrelsen att det grävts ned miljöfarligt avfall, bland annat oljefat samt älgkadaver i den nedlagda grustäkten, på nio meters djup vid Falun-Borlänges vattenverk i Lennheden.
Länsstyrelsen kontaktade, Borlänge kommuns miljökontor, Lennheden Vatten och Midvatten och konstaterar att man avvaktar pågående utredningar.
Samma privatperson anmälde nedgrävningen av avfallet redan på 1990-talet till kommunens miljökontor
“Avfallet ska ha bestått av bland annat byggavfall från en nedlagd bensinstation (potentiellt förorenat material). Även andra personer vittnade om att detta ska ha skett. Cirka 1994 genomfördes en provtagning på platsen, resultatet visade inga onormala halter”.
Miljökontoret bedömde då att inga ytterligare åtgärder krävdes.
Miljökontoret har på nytt besökt platsen men det finns inget att se på ytan.
Miljökontoret inväntar nu resultatet från en ny provtagningen som Lennheden Vatten har beställt.
Midvatten som tagit prover i både Båtstad och Lennheden har inte hittat några spår överhuvudtaget.
Lennheden Vatten som också undersökt uppgifterna överväger att också undersöka den utpekade dumpningsplatsen med en teknik som kallas georadar och hittas inget då heller så dumpningen begravd tillsvidare.
Lennhedsåsen intill vattenverket är sedan 1975 ochså ett naturreservat. Syftet med reservatsbeslutet var att skydda ett område från grustäktsverksamhet, där en mycket värdefull landskapsbild annars skulle utsättas för oersättliga skador.

Publicerad Annonsbladet Dalarna, Borlänge och Falun v52

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS