ANNONS

“Förra året hade vi planerat för frukostmöten och föreläsningar som vanligt. Vi hann ha ett frukostmöte, innan pandemin slog till”, säger Lena Rosén, förbunds chef Västerbergslagens samordningsförbund Finsam.
Foto: Veronica Rigtorp

Nätverkets digitala möte lockade många

Nätverket för psykisk hälsa i Västerbergslagen gjorde som många andra, ställde om till digitalt och fick på köpet en bredare målgrupp som lyssnade till föreläsningarna.

Den pågående pandemin påverkar på många plan. Det är viktigare än någonsin att sprida kunskap om och uppmärksamma psykisk ohälsa. Nätverket för psykisk hälsa vill bidra till att sprida kunskap genom att nå ut med föreläsningar inom viktiga områden kring psykisk ohälsa.
– Förra året hade vi planerat för frukostmöten och föreläsningar som vanligt. Vi hann ha ett frukostmöte, innan pandemin slog till, säger Lena Rosén, förbundschef Västerbergslagens samordningsförbund Finsam.
För de 50 000 kronor som är avsatt för dessa aktiviteter görs otroligt mycket. På ett år brukar det vara fyra frukostmöten och fyra föreläsningar.
– Hur ska vi göra? tänkte vi. Man blev överrumplad, fortsätter hon.

Vuxenskolan hade börjat streama delar av deras musikverksamhet. Så den tekniska biten fanns. En resurs som nätverket för psykisk hälsa kunde dra nytta av, då Vuxenskolan var en av samarbetsparterna i nätverket.
Det möjliggjordes bland annat genom att mediastudenter från Högskolan Dalarna hade praktik på Studieförbundet Vuxenskolan. En av de före detta studenterna har nätverket fortsatt att samarbeta med när det gäller 2021 års digitala föreläsningar.
– Vi vände oss till de föreläsare som var bokade och frågade om de ville ställa upp på att bli filmade. Alla ville inte, men de som ville spelade vi in.
Så under förra året genomfördes fyra kostnadsfria webbföreläsningar.

Eftersom det inte blev några frukostmöten kunde man för dessa pengar köpa in den digitala teaterföreställningen Skuggsyskon av Östra teatern.
Förra årets webbföreläsningar nådde 370 uppkopplade besökare.
Inför 2021 var det inget annat att göra än att köra digitalt igen, åtminstone under våren.
– Kanske är det ännu viktigare i dessa tider av då psykisk ohälsa på grund av pandemin, når de som tidigare inte varit drabbade.
Årets första sändning lockade hela 180 att koppla upp sig för att lyssna till den första sändningen som handlade om sorg och suicid.
Årets huvudtema är ”Att gå sönder, men bli hel igen”.

Den 23 mars heter webbsändningen ”Varför är det så svårt att lämna en våldsam relation?” och föreläsare är Filippa Kans och Sara Stenberg från Kvinnojouren i Borlänge som föreläser om våldets normaliseringsprocess och om olika former av våld.
Den 21 april handlar webbsändningen om neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar (NPF), och 19 maj är ämnet sexuella övergrepp/incest.
För den som vill se sändningarna är det bara att anmäla sig samma dag, då får man en länk för att koppla upp sig: www.finsamdalarna.se/vasterbergslagen

Bildades 2005
I Dalarna finns sju samordningsförbund. Finsam Västerbergslagens samordningsförbund är en av de sju, där ingår förutom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna också man Smedjebackens- och Ludvika kommun.
Västerbergslagens samordningsförbund bildades den 1 januari 2005 och har sitt säte i Ludvika. Förbundet leds av en styrelse med fem ordinarie ledamöter samt deras ersättare, alla representanter från de fem parterna.
Samordningsförbund uppgift är att vara ett komplement till de ingående parternas ordinarie verksamhet. Det gör man genom att möjliggöra för myndigheter att samarbeta om arbetslivsinriktad rehabilitering för dem som behöver samordnat stöd för att komma närmare en egen försörjning och genom att skapa mötesplatser och arenor för ökad samverkan. Det kan handla om till exempel utbildningar, föreläsningar och frukostmöten.
Ett sådant exempel på samordning är:
Ludvika/Smedjebackens nätverk för psykisk hälsa som representeras av folkhälsa i Ludvika kommun och anhörigstöd i Smedjebacken och Ludvika kommuner tillsammans med Västerbergslagens samordningsförbund-FINSAM och Studieförbundet Vuxenskolan.
Nätverket arrangerar sedan hösten 2011 frukostmöten och föreläsningar på kvällstid om psykisk ohälsa. Inbjudna är representanter från intresseorganisationer, politiker, olika verksamheter hos Samordningsförbundets ingående parter och till kvällsföreläsningarna även en intresserad allmänhet.

Källa: Finsam.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS