ANNONS

Bysjörundan är markerad med röda stolpar som bär ett vitt tecken, vilket är ett bomärke från Övermora by från 1700-talets början.
Foto: Veronica Rigtorp

Naturskönt med djur och kultur

Längs Bysjörundan finns fornlämningar, äldre bebyggelse och industrihistoria. Efter rundan passeras Vassjön med sitt rika fågelliv, intill betar kommunens Highland kor med sina kalvar.

Förrförra året var det 25-årsjubileum för skötseln av Highland cattle-kor i kommunens egen regi.
Kommunens intresse för att hålla betesdjur i egen regi föddes när Vassjön restaurerades 1994.
Målet var att återskapa en attraktiv miljö för ett rikt växt- och djurliv och ett viktigt led i detta arbete är att hålla betesdjur på de återskapade strandängarna. Numera finns det cirka 100 Highland cattle-kor med sina kalvar att besöka vid Vassjön.

Djuren har betesmarker vid Vassjön, Häggenäs, Noraå bruk, Båtstad-Mellsta naturreservat, Sellänget, Gammelgården i Älvravinernas naturreservat, runt Prästtjärn och i Smäckens naturreservat.
Intilliggande Häggenäs och Bysjöområdet är värt ett besök för fågelintresserade med bra utsikt från fågeltornet.

Det är många som drar nytta av korna. Bland annat gynnas arter i odlingslandskapen, våtmarker och naturbetesmarker av betesdriften.
Vid Vassjön har förekomsten av änder, doppingar och vadare ökat. En del kärlväxter, dagfjärilar och groddjur har också visat gynnsam utveckling.

Den dagliga skötseln utförs av personal från Arbetsmarknadsenheten. Omfattande avverkningar och röjningar har gjorts parallellt med stängeluppsättning och betesdrift. Verksamheten används som arbetsmarknadsåtgärd och för integrationsarbete i kommunen.

Djurhållningen med tillhörande produktion av grovfoder är certifierad för ekologisk drift. Genom att ta det växtmaterial som finns på kommunala åker- och betesmarker ges lokalproducerat foder till boskapen. Den årliga produktion av slaktdjur uppgår till cirka 25 djur som levereras till kommunens kostservice.
Verksamheten samarbetar med flera föreningar, som under sommaren har tillsyn av djuren vid olika betesmarker. Kommunen har också kontakt med flera lantbrukare och nyttjar aktörer i djurhållningsnäringen, vilket håller jordbruksverksamheten på agendan i det kommunala arbetet.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS