ANNONS

Plockhugget anordnar kurs i naturnära skogsbruk i Stjärnsund i slutet av oktober. “Vi vill lära ut ett annat sätt att avverka skog på”, säger Annevi Sjöberg som är kursansvarig.
Foto: Pär Sönnert

Naturnära skogsbruk lärs ut i Stjärnsund: “Bra för biologisk mångfald”

STJÄRNSUND Plockhugget anordnar kurs i naturnära skogsbruk i Stjärnsund i slutet av oktober. Kursen riktar sig till skogsägare eller andra intresserade. “Vi vill lära ut ett annat sätt att avverka skog på”, säger Annevi Sjöberg som är kursansvarig.

För tredje gången håller Plockhugget denna kurs i och omkring Stjärnsund, helgen den 23-24 oktober. Kursledare är Martin Jentzen, expert på naturnära skogsbruk. Den teoretiska biten äger rum på Herrgården och hälften av kursen kommer att ske ute i skogen.
– Vi vill visa upp det här sättet att bruka skog på. Naturnära skogsbruk är bra för biologisk mångfald och klimatet och ger stabilare ekosystem som bättre står emot stormar, torka, insekts- och svampangrepp och bränder. Skogen blir på så vis både mer ekologiskt och mer ekonomiskt tålig, säger Annevi Sjöberg.

Hur fungerar metoden?
– I stället för att hugga ner allt och skapa kalhyggen, så siktar man in sig på att ta ut de största träden och sparar de mindre som får växa till sig innan man tar ut dem. Inom naturnära skogsbruk ska det inte finnas avverkade ytor som är större än max 0,25 hektar per hektar, som en fjärdedels fotbollsplan ungefär. Sedan ska det finnas skog till nästa avverkade yta, säger Annevi Sjöberg.

 

Annevi Sjöberg är kursansvarig på Plockhugget som anordnar en kurs i naturnära skogsbruk i Stjärnsund i slutet av oktober. “Vi vill lära ut ett annat sätt att avverka skog på”, säger hon. Foto: Pär Sönnert 

De tidigare kurserna har lockat mellan 20 och 25 deltagare, som kommer från Dalarna, intilliggande län samt någon enstaka från Stockholm. Anmälan kan göras fram till och med den 21 oktober.
– Vi kan inte vara fler än så för att det ska bli en bra kurs. Intresset ökar för den här naturnära metoden att avverka. Man får ut mer sågbart virke med denna teknik och kolet lagras i virket så hus som byggs med virke från träd som avverkats på det här sättet blir till små kollager. Även det kol som ligger lagrad i skogsmarken stannar kvar bättre med naturnära skogsbruk och läcker inte ut i form av koldioxid till atmosfären som på ett hygge, säger Annevi Sjöberg.

Skogen är en ständigt aktuell fråga och de olika sidorna har olika syn på hur skogen bör skötas.
– Det har tillkommit mycket vetenskap om skogsekologi, jordbiologi, klimat och biologisk mångfald sedan kalhyggen blev normen i Sverige på 1950-talet. Nu är det hög tid att inspireras av andra skogsbruksmetoder som bättre lever upp till modern kunskap. Alla vill ha skogens råvaror, det finns efterfrågan från många branscher men det går inte att möta den efterfrågan som finns på ett hållbart sätt om vi inte styr om vår produktion och konsumtion, säger Annevi Sjöberg och fortsätter:

– Jag tycker att vi ska satsa på att få ut mer sågbart virke från skogen och mindre pappersmassa. Då får skogsägarna bättre betalt och det finns väldigt mycket pappersmuggar och andra kortlivade pappersprodukter som är helt onödiga och som borde fasas ut. Däremot behöver vi fossilsnålare och kollagrande träbyggnader, säger Annevi Sjöberg.

Hon har jobbat för Plockhugget i tre år, just nu med kurser, webb och kommunikation, och är stationerad i Brukskontoret, vid Stjärnsunds Herrgård.
– Huset byggdes i slutet av 1700-talet och det var här som arbetarna på bruket fick sina lönekuvert varje fredag, berättar hon

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 42, 2021.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS