ANNONS

Joshua Roxendal har för hand byggt ett hus i naturmaterial, runt 90 procent går att återföra till naturen.
Foto: Mikael Eriksson

Naturligt bygge med yxan som verktyg

GARPENBERG. Med enbart handverktyg har Joshua Roxendal kunnat bygga sig ett hus. Ett hus som bär en högst personlig charm och där spår efter varje yxslag höjer den trivsamma känslan.

Huset ligger med utsikt över Finnhytte Dammsjön. En stig, upptrampad genom den djupa snön, leder fram. Omedelbart när man tar steget över tröskeln och in i huset är det en välkomnande känsla som infinner sig.
– Många säger att det känns som att de omfamnas av huset, som att de får en kram av huset, säger byggherren Joshua Roxendal.

Hans förhållande till huset kan jämföras med det förhållande som råder mellan en nybliven förälder och det lilla barnet.
– Man måste se till det, och sköta det, säger Joshua.
Hans blick synar träbalkarna för att se hur mycket som han uttrycker det “träet har öppnat sig” eller spruckit som en lekman kanske skulle beskriva det.

Huset har en yta på 30 kvadratmeter men känns ändå luftigt, mycket tack vare takhöjden. I ena halvan av huset har ett sovloft byggts. Den trapp som leder upp till loftet har byggts av en stormfälld gran som Joshua kunnat klyva med hjälp av yxa och kilar.
Processen från första skiss till att huset blev beboligt tog runt ett år. Själva byggtiden säger Joshua tog sammanlagt sju månader, under den tiden arbetade han och kamraten Lukas Grochowski heltid med projektet.

Upprinnelsen var att Joshua, som bland annat är utbildad i stolpverkskonstruktion, tog sina samlade erfarenheter, satte sig ned och funderade kring detta med att bygga ett hus med naturmaterial. Varje stock, varje bjälke har mejslats ut för hand med olika handverktyg som yxa, såg och stämjärn. Att förbereda allt virke tog cirka två veckor.
– Jag ville visa att det går att bygga på det här viset, säger han och tillägger att runt 90 procent av materialet som huset är byggt med går att återföra till naturen.

Stommen i huset är stolpverkskonstruktion av träbjälkar som fogats samman utan att enda spik har använts. I stället så binds stommen samman av olika knutar och som sedan har låsts med sprintar av trä. Inspiration har hämtats från bland annat Japan.
Väggarna har en kärna av träribbor som klätts med halm och där halmen fått bli isolering.

Sedan har de lerklinats på både ut- och insida. Joshua säger att leran består av en blandning av lera, sand och koskit, och där koskiten är det som får leran att sätta sig och hårdna. Han pratar sig varm för leran, att den lever i symbios med träet då både leran och träet är ett levande material som anpassar sig efter varandras rörelser.
– Leran är dynamisk.

Joshuas kollega, Eva Wimmer, har gått lerkliningsutbildning i Tyskland och hon kunde bidra med sitt yrkeskunnande, både i praktisk mening och teoretisk.
I en av gavelväggarna har fårull använts som isolering däremot har Joshua använt vanlig isolering i golv och tak. Taket har täckts med spånor av asp.
– Det ligger mellan 5000 och 6000 spånor på taket.
Joshua säger att efter det att han byggt ett hus på detta sätt så kan han inte längre tänka sig att bygga hus på konventionellt vis.

Från kommunens sida har han fått ett bra mottagande för sina byggplaner. Strandskyddsdispens söktes och beviljades. Med kommunens bygglovshandläggare har en bra dialog förts så Joshua kunnat få de tillstånd som krävts.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS