ANNONS

–Jag ser att jag gör nytta, det är därför jag går, säger Duro Pavlic –Det värsta jag vet är när folk frågar hur mycket man tjänar. Om man kan hjälpa någon är det betalning nog, säger Christer Grufman.
Foto: Veronica Rigtorp

Nattvandrarna vill bli fler

LUDVIKA. Nattvandrarna Duro Pavlic och Christer Grufman med flera, gör staden tryggare. Nu vill de bli fler och anordnar ett informationsmöte för intresserade.

– Till mötet kan folk komma och lyssna och fråga hur nattvandringarna går till, säger eldsjälarna Duro Pavlic och Christer Grufman.
Nattvandrarna i Ludvika ingår i riksnätverket Stay Safe Nattvandring, som är en politiskt och religiöst obunden förening som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Allt arbete är ideellt.
Deras mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte var möjlig.
Nattvandrarna lyssna på och prata med ungdomarna. Agera rådgivande inom ramen för ”sunt förnuft”.
Att Nattvandra handlar om att bry sig om alla människor. Ungdomar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring sig.
– Vi finns där ungdomarna är, fullt synliga och tillgängliga på gator och torg. Vi skapar förtroende och trygghet genom att ställa upp för ungdomar som behöver stöd. Det kan handla om att lyssna, medla, plåstra om eller bara låna ut mobilen eller i värsta fall fixa en skjuts hem, förklarar Duro Pavlic.
– Vi som nattvandrar skapar viktiga vuxenrelationer till ungdomar i olika situationer, inflikar Christer Grufman.
Även den som normalt har det tryggt och bra hemma kan tillfälligt hamna i situationer där de behöver stöd. Andra kanske helt saknar trygga vuxna i sin tillvaro.
Sammantaget leder nattvandrarnas närvaro till tryggare unga och att våld, skadegörelse, alkohol och narkotika användning minskar, menar nätverket.
Stays Safe nattvandrare är varken poliser, vakter eller sociala myndigheter. Utan bara vuxna som vågar vara just vuxna, som bryr sig om och tar ansvar.
Nattvandrare ska vara över 18 år. Intresserad av att bry sig om människor, samt vill vara en förebild för unga.
– Vi är alltid minst tre som går tillsammans, blir vi färre ställer vi in, säger Christer
Tyvärr är det så att färre och färre vill gå ut och vandra på fredag och lördagkvällar, och det är just därför som nattvandrarna nu genomför ett informationsmöte för att värva fler vandrare.
– Desto fler vi bli, desto mindre betungande blir det, då vi kan dela upp kvällarna i kortare pass, förtydligar Christer Grufman.
Informationsmötet genomförs den 9 mars klockan 18.00 på RIA-stugan.
Nattvandrarnas Gyllene regler är tre ledord:
Observera
Notera
Larma
Fotografera om möjligt

Nattvandrarna ska också:
Verka för samverkan med kommun, myndigheter, företag och andra grupper inom samhället
Nattvandra i grupper om minst två personer (tre rekommenderas)
Var synlig, observera och hjälp. Tillkalla hjälp, till exempelvis polis, ambulans, om nödvändigt
Hjälp till med första förband, ett telefonsamtal eller kanske hjälp hem
Nattvandrare får ALDRIG beslagta alkohol från någon, oavsett om det är ett barn, tonåring eller vuxen. Detta får endast göras av polisen enligt svensk lag.
Gå aldrig in i en situation med risk för skada.
Vid osäkerhet om vad som bör eller skall göra– rådgör med polisen.
Detta innebär att vid akut situation larma, observera vem som gör vad eller vad som händer, hur personer är klädda med mera och notera när, var, hur, vem och så vidare.
Glöm inte eventuella vittnen – till exempel från nattvandrings grupp.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS