ANNONS

En ny näringslivsplan har antagits av Säters kommun. Helena Åkerberg Hammarström, som nyligen slutat som näringslivschef, presenterade planen på en presskonferens, tillsammans med kommunalrådet Mats Nilsson (S) och Hans Johansson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.
Foto: Pär Sönnert

Näringslivsplanen ska underlätta för företagare

SÄTER En ny näringslivsplan har antagits av Säters kommun. I planen finns fyra fokusområden som det ska jobbas lite extra med.,

Arbetet med näringslivsplanen inleddes för ett par år sedan. Efter en paus under valrörelsen 2018 återupptogs arbetet efter valet och i slutet av november antogs planen av kommunfullmäktige.
– Det är ett viktigt dokument om hur kommunen ska jobba med näringslivsfrågor. Det är viktigt för kommunen att ha ett sådant här dokument, som alla nämnder ska förhålla sig till. Det blir mer praktiskt, tycker Helena Åkerberg Hammarström, som slutade som näringslivschef i Säters kommun ett par dagar efter att intervjun om planen gjordes.

Kommunalrådet Mats Nilsson (S) betonar att det tar tid att hitta rätt väg att gå.
– Planen ska revideras varje mandatperiod. Detta är en process och det är inget som företagarna kommer att märka av redan i morgon. Det är ett stort pussel som vi lägger för att det ska bli så bra som möjligt för kommuninvånarna och företagen i kommunen, säger han.
– Vi är inte ute efter att sätta fast företagare som gör fel utan vill i stället hjälpa dem att bli bättre. Om en företagare är rädd för livsmedelsinspektörerna ska hitta fel så kanske företagaren i stället ska fråga sig om man kan få hjälp av inspektörerna kring hur verksamheten kan bli ännu bättre, säger Hans Johansson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.
Han vill skapa en anda i kommunen, mellan kommunen som myndighet och företagare som söker olika tillstånd.
– Om företagaren får nej så ska berörd tjänsteman kunna förklara vad som var fel i ansökan och vad företagaren behöver göra för att få ett ja nästa gång, säger Hans Johansson.

Tomter, bostäder och skolor är saker som är viktiga för företagare.
– De ser helheten och behöver dessa saker för att attrahera arbetskraft. Detta är grundläggande saker som kommunen behöver vara bra på, säger Hans Johansson.
– Företagarna vill att vi ska vara bra på att vara kommun, så sköter de själva företagandet. Och om vi tittar framåt i tiden så måste vi ha olika perspektiv kring tomter, bostäder och industrimark, beroende på om vi blickar framåt ett år, fem år eller 15 år, säger Mats Nilsson.

Fakta, Näringslivsplanen:
De fyra fokusområdena i planen är: Dialog och samverkan, Effektiv och tillgänglig kommunal verksamhet, Främja investeringsviljan och Stolthet och attraktionskraft.
Dessa fokusområden ska ge följande effekter: Ett gott företagsklimat, nöjda företagskunder, utveckling och tillväxt av näringslivet, ökad beredskap i kommunorganisationen, ökad vilja att delta i offentliga upphandlingar, ökad entreprenöriell aktivitet samt stärkt attraktionskraft.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet (Hedemora/Säter) nr 6, 2020

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS