ANNONS

Multibassängen i Maserhallen.
Foto: Veronica Rigtorp

Multibassängens hyra sänks: “Bra dialog”

Hyran för användning av multibassängen sänks för flera föreningar, efter framförda önskemål i en skrivelse.

Funktionsrätt Borlänge tillsammans med Föreningen Borlänge HjärtLung har i en skrivelse framfört önskemål om att tidigare av kultur- och fritidsnämndens beslutade hyrestaxor för multibassängen i Maserhallen ska sänkas.
Föreningarna skriver bland annat:
“Funktionsrätt Borlänge menar att ökade kostnader för både timhyra och egenavgifter för förening och medlemmar innebär stor ekonomisk påfrestning. En justering av taxan till en realistisk nivå gör det möjligt för borlängeborna att få det rekreationsbad som multibassängen byggdes för att vara, med rehabilitering, sjukgymnastik, vattengymnastik, för personer med funktionsnedsättning.”

Maserhallen AB anhåller hos kultur- och fritidsnämnden att få genomföra en tidsbegränsad justering av entréavgifter för en begränsad grupp bestående av de föreningar som samlar särskilda grupper kopplat till sjukdom eller funktionshinder/funktionsnedsättningar under perioden från den 1 oktober 2020 till den 30 september 2021.
I anhållan framför Maserhallen följande förslag på justerade taxor till föreningar med inriktning på funktionsnedsättning:
• Grundhyra hel bassäng, 375 kronor per timme (600 kronor)
• Grundhyra halv bassäng, 190 kronor per timme (300 kronor)
• Tillkommer, 45 kronor per person och tillfälle (45 kronor)

Den politiska majoriteten anser, under rådande situation med minskade antal badgäster för målgruppen, att taxan sänks enligt förslag från Maserhallen AB:s anhållan.
– Jag är tacksam över en bra dialog med föreningarna och med Maserhallen. Att vi nu kan sänka avgiften för dessa föreningar är ett steg i rätt riktning. Jag hoppas att det resulterar i att Funktionsrätt Borlänge och Borlänge HjärtLung kan ha mer aktiviteter i vår multibassäng, säger Maslah Omar (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS