ANNONS

Storsatsningen på riksväg 66, ska landa i en mötesfri väg från Fagersta till Smedjebacken.
Foto: Thomaz Andersson

Mötesfritt Smedjebacken till Fagersta

SMEDJEBACKEN. Region Dalarna storsatsar på riksväg 66 som blir en mötesfri väg mellan Smedjebacken och Fagersta.

Region Dalarna har nu fastställt sin länsplan för regional infrastruktur för åren 2018-2029.
I den finns satsningar med stor betydelse för kommunerna Ludvika och Smedjebacken.
205 miljoner kronor finns inlagt, preliminärt år 2024, för åtgärder på riksväg 66 och då på sträckan Smedjebacken-Fagersta (länsgränsen).

Det handlar om att få till  en mittseparerad väg, en så kallad 2+1 väg. Med den åtgärden klar blir det mötesfri väg på hela sträckan Västerås till Smedjebacken och med 100 kilometer i timmen som hastighetsgräns.
– Det höjer trafiksäkerheten samtidigt som det även höjer tillgängligheten när det blir högre tillåten hastighet. Så det här ser vi som ett viktigt steg, säger Fredrik Rönning, kommunstyrelsens ordförande i Smedjebacken.

Han och Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Ludvika, sitter i Region Dalarnas direktion som förra veckan fattade beslut om planen.
Leif Pettersson är även ledamot i Region Dalarnas infrastrukturråd som har arbetat fram förslaget som nu antogs i politisk enighet.
– För oss i Ludvika kommun är det här förstås också bra. 205 miljoner kronor är en stor satsning och i en tidigare gjord åtgärdsvalsstudie finns det även med att fortsätta med mittseparerad väg fram till Ludvika, säger han.

Pettersson hoppas att den satsningen kommer med när nästa flerårsplan presenteras.
– Men redan nu har vi fått med 17 miljoner kronor som ska satsas på åtgärder på riksväg 66 i Ludvika, från Hillängen till den nya rondellen vid Willys och Ica Kvantum.
Här handlar det om en satsning som redan är i sin linda och bland annat innebär ny gång- och cykelväg.

Satsningarna längs riksväg 66 anses ha betydelse även för Dalarna som helhet.
– Ja, det är ju många tunga transporter och mycket fjälltrafik längs den här vägen. Så det här blir till stor nytta för vårt län, säger Fredrik Rönning.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 9 2018. 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS