ANNONS

Den del av Morbyvägen i Gustafs som i dag är grusad ska asfalteras.
Foto: Marie Palm/Säters kommun

Morbyvägen blir bygdeväg: “Förbättrar trafiksituationen”

GUSTAFS Morbyvägen i Gustafs, i Säters kommun, ska bli bygdeväg. Den grusade delen av vägen ska asfalteras och gångpassagerna ska bli säkrare.

Under sommaren har arbetet inletts med att återställa Morbyvägen i Gustafs, vilket bland annat innefattar en asfaltering av den delen av sträckan som varit grusad. I stället ska kommunen anlägga en så kallad bygdeväg, vilket även innebär att gångpassagerna kommer att förbättras.

– Det känns bra att vi kan göra en insats för att dels återställa Morbyvägen och asfaltera den 380 meter långa sträcka som i dag är grusväg. Men också att vi kan göra en lösning som förbättrar trafiksituationen för cyklister och gående, säger Hans Johansson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:
– Att det blir i form av en så kallad bygdeväg ser jag som den lösning som är möjligt på platsen.
Kommunen ska hålla samråd för att komma fram till exakt vad som ska göras för att förbättra bland annat gångpassagerna. Den 15 september bjuder kommunen in till en gemensam vandring utmed den nya bygdevägen, för att se var det behöver göras förbättringar för säkerheten till och från Enbacka skola.

Efter att Morbyvägen har iordningställts och att åtgärderna för ökad säkerhet har genomförts så kommer vägen att betraktas som säker skolväg av Säters kommun.
Fotnot: Säters kommun publicerar löpande information om projektet på www.sater.se/bygdevag.

Fakta, Detta är en bygdeväg:
Bygdevägen består av ett dubbelriktat körfält i mitten av gatan, så smalt att två bilar inte kan mötas, och med en bredare vägren på varje sida. Vägrenen ska i första hand användas av cyklister och gående. Bygdevägen ger cyklister och gående en tydligare och större plats på vägen.
Vid möte mellan motorfordon får fordonen använda vägrenen tillfälligt – om det kan ske utan fara. Det innebär att om gående eller cyklist befinner sig på vägbanan och fordonen inte kan komma förbi dem säkert, måste fordonen stanna/vänta tills det går att passera säkert.
Vägrenen är bredare än vanligt så att de oskyddade cyklisterna och gående förfogar över en större och tydligare yta.
Trafiklagstiftningen är tydlig med att de som kör fordonen har ansvar att anpassa sitt trafikbeteende efter förutsättningarna.
Är gatan smal och sikten begränsad ska föraren sänka hastigheten och vara mycket uppmärksam. Utformningen av bygdevägen är ett sätt att förstärka det beteendet.
Källa: Säters kommun

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter samt Borlänge) nr 35, 2020.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS