Sjukvårdsteam för de äldre och sköraste

Från och med måndag den 23 mars finns ett mobilt team med läkare och sjuksköterska som utgår från Vårdcentral Tisken i Falun. Det mobila teamet kan utföra bedömningar och vissa behandlingar i hemmet.
Foto: Sonny Jonasson
DALARNA Region Dalarna ökar samarbetet med Falu kommun och Borlänge kommun för att ge de äldre och sköraste medborgarna en säkrare vård.

– Det här förbättrar förutsättningarna för att rätt vård ges vid rätt tidpunkt och på rätt plats, säger Gunilla Franklin, 1:a linjens chef vårdcentralen Tisken.

Från och med måndag den 23 mars finns ett mobilt team med läkare och sjuksköterska som utgår från Vårdcentral Tisken i Falun. Det mobila teamet kan utföra bedömningar och vissa behandlingar i hemmet.

– Det här ger en ökad trygghet för de äldre och sköraste patienterna. Det underlättar hemskrivningar från sjukhuset och förhindrar inläggningar och onödiga transporter, säger Gunilla Franklin.

Mobilt sjukvårdsteam i Falun-Borlänge är ett samarbete mellan Region Dalarna, Unicares vårdcentraler, Falu kommun och Borlänge kommuns hemsjukvård. Mobila teamet finns tillgängligt helgfria vardagar dagtid.

– Multisjuka och sköra patienter ska inte behöva bollas runt mellan regionens vårdinrättningar och den kommunala omsorgen. Därför är det en prioriterad fråga att utveckla mobila team i samverkan med länets kommuner, för ett tryggt och samlat omhändertagande, och till gagn för de allra sköraste patienterna, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso – och sjukvårdsnämnden Region Dalarna.

Det mobila teamet Falun-Borlänge:

  • Stöttar bland annat hemsjukvård, ambulans, särskilt boende/vård- och omsorgsboende, personlig assistans/LSS-boende.
  • Kan anlitas av slutenvården för att förkorta patients vårdtid på sjukhus.
  • Kan bistå med kortare medicinska insatser i hemmet efter utskrivning.

·         Teamets bil är utrustad med medicinteknisk utrustning som till exempel: EKG, defibrillator, pulsoximeter, bladderscan, doppler, våg, Optichamber med mask, provtagningsmaterial och vissa läkemedel.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Dalarna gillar att grilla. Då det kan bli en hemmasommar tippas extra många vilja lägga på ett kol. På gallret hamnar allra helst lokalproducerad mat.
Falu gruva gläntar på dörren till dåtiden. En gruvarbetarbostad hälsar välkommen in i vad som var. Ett rustikt och vackert tidsdokument som än i dag färgar Falun.
Falun utgör hemmaplan för ett nystartat fotbollsläger på Kopparvallen i juli. Som arrangör hittas friska fotbollsformationen Mono Loco Generation.