ANNONS

Misstroendeförklaring mot två toppchefer i kommunen

NORBERG. Demokraterna i Norberg riktar nu en formell misstroendeförklaring mot socialchefen och kommunchefen till följd av upphandlingsskandalen inom socialen.

–Vi har behandlat frågan idag på kommunstyrelsen. Ärendet går till KSAU (som är vårt personalutskott) för behandling, säger kommunalrådet Johanna Odö (S) som återkommer till Annonsbladet med ytterligare kommentarer.
Socialdemokraterna Eva Hölke ordförande i socialutskottet och Jimmy Fredriksson, vice ordförande i kommunstyrelsen har i en skrivelse till kommunalrådet Johanna Odö förklarat att utskottet efter ett möte med förvaltningschefen brister i förtroendet för chefen som brutit mot lagen om offentlig upphandling, orsakat en ekonomisk skada på minst 6,6 miljoner 2016-2019, lämnat vilseledande uppgifter och anställt obehöriga handläggare som är brott mot socialtjänstlagen. De båda socialdemokraterna ifrågasätter också kommunchefen:
“Frågan ställs osökt om det finns fler dokument som åkt i papperskorgen”.
Hela fullmäktigegruppen i Demokraterna i Norberg, Christer Filipsson, Lennart Skansfors. John Ellard och Anna Lindgren har också lämnat in en formell misstroendeförklaring mot de två toppcheferna och begär att socialens förvaltningschef förordnande omedelbart ska upphävas.
Några av de ideer som kommunalrådet Odö har inför svaret på kommunrevisionsens är bland annat att anställa en controller som ska ge kommunstyrelsen uppdaterad information om ingångna avtal, aktuella upphandlingar och om det förekommit avvikelser och ge anställda mer utbildning i upphandlingsfrågor.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS