ANNONS

Bildningsstyrelsen i Avesta kommun gick med ett underskott på 13,3 miljoner kronor under fjolåret. Detta betyder bland annat att skolans “kostym”, gällande personal, behöver minska, förklarar Mikael Westberg (S), ordförande för bildningsstyrelsen, och kommunens skolchef Björn Hansson.
Foto: Pär Sönnert

Minus för bildningsstyrelsen

AVESTA Bildningsstyrelsen i Avesta kommun gick med ett underskott på 13,3 miljoner kronor 2019. Detta betyder bland annat att skolans “kostym”, gällande personal, behöver minska.

Prognoserna under 2019 pekade mot ett underskott för bildningsstyrelsen, med siffror uppemot 17 miljoner.
– Det har vänt något och det är ju bra. Vi landade på -13,3 miljoner kronor. Vi är inne i en omställningsperiod och gick in i 2020 med höga kostnader, säger Mikael Westberg (S), ordförande för bildningsstyrelsen.

En av förklaringarna är att statsbidragen har minskat, vilket får konsekvenser i verksamheten.
– År 2017 fick vi 60 miljoner kronor i schablonersättning. För 2020 är den ersättningen nere i 20 miljoner. De övriga statsbidragen vet vi inte hur de faller ut förrän vid årets slut, säger skolchefen Björn Hansson.

Han förklarar att skolans “kostym” har kunnat växa i takt med att ersättningen ökade.
– Vi fick utökade statsbidrag och kunde då utöka personalstyrkan. Nu går vi tillbaka till ett “normalläge” personalmässigt, kan man säga. Men samtidigt som statsbidragen minskar så kvarstår behoven. Mikael Westberg har varit väldigt tydlig med att kommunen anser att statsbidragen måste bli mer långsiktiga, säger Björn Hansson.

– Det pågår en debatt på riksnivå om att det behövs mer pengar till kommunerna. Vi måste jobba för att få en budget i balans, vi har inget annat val än att jobba hårt med det. Det pågår en utredning över hur vi kommer att behöva anpassa verksamheten och vi kommer att fatta nya beslut om detta i april, säger Mikael Westberg.

En av sakerna som ses över är öppettiderna för Horndals badhus.
– Det är få som badar där och då kanske det inte behöver vara öppet lika mycket som i dag. Detta är som sagt en av många saker som vi tittar på, för att spara pengar. Flera av besluten som vi har fattat gäller 2021 så vi har grundat bra, säger Mikael Westberg.

Organisationerna och de olika cheferna ska titta på sina verksamheter för att se var det kan sparas pengar någonstans.
– De ska även utreda vad dessa besparingar skulle få för konsekvenser, säger Björn Hansson.

 

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Avesta/Norberg) nr 10, 2020.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS