ANNONS

Kommunfullmäktiges ordförande Lars Ivarsson höll ett minnestal över de som drabbats och de som dött under pandemiåret.
Foto: Viktor Norström/Borlänge kommun

Minnestal över de drabbade

BORLÄNGE. Under senaste kommunfullmäktige inledde kommunfullmäktiges ordförande Lars Ivarsson sammanträdet med ett kortare minnestal för alla i Borlänge som avlidit i sviterna av pandemin.

Lars Ivarssons minnestal i korthet:
”Den 19 mars 2020 fick vi kännedom om det första sjukdomsfallet inom kommunens verksamhet, och 25 mars 2020 fick vi kännedom om det första dödsfallet på ett äldreboende i Borlänge. Det är därmed nästan på dagen i dag som det första dödsfallet drabbade Borlänge”.
Talet avslutades med att Lars Ivarsson tände ett ljus – och en gemensam tyst minut i kommunfullmäktige.
”Med dessa ord och med detta ljus så vill jag att vi ger vår djupaste empati till alla drabbade – att vi gemensamt gör allt i vår makt för att minska smittspridningen av corona. Detta ljus ska också symbolisera hoppet och ljuset i tunneln som vaccinet för med sig”, säger Lars Ivarsson (S) kommunfullmäktiges ordförande.

Talet i sin helhet.
“2020 svepte en pandemi över världen, Sverige och Borlänge. En pandemi som snabbt förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. En pandemi som påverkat oss alla.
19 mars 2020 fick vi kännedom om det första sjukdomsfallet inom kommunens verksamhet, och 25 mars 2020 fick vi kännedom om det första dödsfallet på ett äldreboende i Borlänge. Det är därmed nästan på dagen idag som det första dödsfallet drabbade Borlänge.
Sedan dess har livet inte varit detsamma i vår stad eller i vårt land. Skolor har gått över på distansundervisning, äldreboenden har haft besöksförbud, Borlängebor har förlorat sina arbeten och företagare har sett sina livsverk gå förlorade.
Mest drabbade har våra äldre och sköra i samhället varit. Det är de äldre och sköra som i störst del blivit allvarligt sjuka och det är de som också i störst utsträckning har avlidit.
Fortfarande avlider alltför många äldre och sköra. Vi får fortfarande dagliga siffror över nya insjuknade och nya avlidna. Varje insjuknad är djupt allvarligt och varje dödsfall är en tragisk sorg. Våra tankar går idag till alla de som insjuknat i sjukdomen och speciellt till alla i vår stad som avlidit i sviterna av denna fruktansvärda sjukdom och deras anhöriga.
Vi har idag enstaka fall av smittspridning på våra äldreboenden. Alla våra äldre som bor på äldreboenden och vill ta vaccinet har också fått sina två doser av vaccin. Vi har inom kort också vaccinerat alla våra äldre som har hemtjänst.
Vi måste dock fortsatt ta denna sjukdom på allvar. Vi har en smittspridning i vårt samhälle. Flera av kommunens skolor har i närtid drabbats av smittan och arbetet med att bekämpa corona måste fortgå.
Alla vi som samlats här idag ser fram emot att vaccineringen ska ha genomgått alla fyra tänkta faser. Vaccinet är en räddning som kan få samhället att återgå till det normala igen. Att äntligen få krama barn och barnbarn, att få ta en efterlängtad fika med kollegor och att kunna mötas över en bit mat i nära vänners lag.
Jag vill nu tända ett ljus – ett ljus som tänds för att vi ska tänka på alla de som drabbats av covid-19s framfart. I en kommun som Borlänge känner vi alla någon.
Jag vill nu att vi har en stunds tystnad för alla de i vår kommun som drabbats av corona och speciellt för de som avlidit i sviterna av sjukdomen.
Med dessa ord och med detta ljus så vill jag att vi ger vår djupaste empati till alla drabbade – att vi gemensamt gör allt i vår makt för att minska smittspridningen av corona. Detta ljus ska också symbolisera hoppet och ljuset i tunneln som vaccinet för med sig.
Avslutningsvis så vill jag från alla samlade här idag skicka ett gemensamt tack till alla er som arbetat med att bekämpa corona och till er som fortfarande bekämpar corona. Ett tack till alla er som arbetar i äldreomsorgen och sjukvården. Ett tack till alla företag som ställt om och hjälpt till med material och andra åtgärder under pandemin. Ett tack till alla enskilda initiativ vi sett i vår kommun. Vi ser ert hårda arbete och vi är djupt tacksamma över den insats som ni gör.”

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS