ANNONS

“Det här kommer bli den största kraftsamlingen som gjorts för miljön i kommunens historia”, säger Elina Brodén (MP), ordförande i miljönämnden.
Foto: Veronica Rigtorp

Miljöstrategi i Borlänge med fokus på år 2030

BORLÄNGE. Nya mål och en tydlig väg framåt för att skapa en bättre miljö, är Borlänges nya miljöstrategi. Den största miljösatsningen som någonsin gjorts i Borlänge, hävdar kommunen. – Nu krävs det hårt arbete för oss att nå målen i miljöstrategin, säger Elina Brodén (MP).

– Det här kommer att bli den största kraftsamlingen som gjorts för miljön i kommunens historia. Med den nya miljöstrategin sträcker vi ut en hand till företag, föreningar och till Borlängeborna och hoppas att alla vill vara med på den här resan, säger Elina Brodén (MP), ordförande i miljönämnden.
Arbetet med att ta fram den nya strategin har pågått under två år och innehåller både mål och vad som krävs för att uppnå målen fram till 2030.
I strategin finns tre prioriteringar: Att hejda klimatförändringarna, stärka den biologiska mångfalden och skapa en cirkulär ekonomi.

För att hejda klimatförändringarna kommer Borlänge kommun att följa de mål som finns i FN:s klimatavtal Parisavtalet.
Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016 främst för att bromsa temperaturökningen i världen.
Med hjälp av en koldioxidbudget visar utträkningen att Borlänge behöver minska utsläppen med 16 procent per år för att hålla sig till Parisavtalet och nå målet att bli klimatneutralt år 2030.
Det gör Borlänge till en av de första kommunerna i Sverige och världen att sätta mål utifrån en koldioxidbudget, skriver kommunen i ett pressmeddelande.
Genom att skydda natur och att ha ett mer hållbart brukande av mark och naturresurser vill kommunen stärka den biologiska mångfalden.

Den nya strategin pekar också på att det gamla sättet att producera, konsumera, använda och sedan slänga saker inte längre fungerar.
– Därför måste vi skapa en cirkulär ekonomi. Det innebär att man använder det som tillverkats så länge det bara går. Sedan återanvänds och återvinns det om och om igen. Det blir i princip inget avfall och allting går runt i ett kretslopp, säger Elina Brodén.
Den nya miljöstrategin är godkänd i miljönämnden och klubbas igenom i kommunfullmäktige under våren.
– Alla globala miljöproblem skapas lokalt och har lokala effekter. I den omställning som behöver ske på alla nivåer, spelar kommunen en viktig roll för det lokala. Nu krävs det hårt arbete för oss att nå målen i miljöstrategin för vi behöver vara en del av lösningen till en hållbar värld, avslutar Elina Brodén.

Miljöstrategin:
Exempel på vad miljöstrategin kommer att innebära:
Fler solceller i hela kommunen.
Samarbete med industri och medborgare för att skapa ett klimatneutralt Borlänge.
Satsningar för att göra det enklare att cykla.
Det kommer att komma fler laddplatser och tankställen för förnybara bränslen så att man när man kör bil kan göra det på ett miljösmartare sätt.
Nya byggnader och byggnader som renoveras kommer bli energismartare.
Det kommer att byggas mer i trä och med hållbara material och byggmetoder.
Krafttag kommer att göras för att få bort plasten ur restavfallet och att vi blir bättre på att återvinna allt avfall.
Restavfallet, alltså soporna, ska minska till hälften jämfört med idag.
Förskolor, skolor, äldreboenden och andra verksamheter i kommunen kommer bli så giftfria som möjligt.
Alla som äter kommunens måltider kommer äta mer ekologiskt, närproducerat och klimatsmart.
Mer grönska och insatser för att alla djur och växter ska trivas i vår kommun
Fler naturreservat, mer våtmarker och mer liv i skogar, i sjöar och vattendrag och i jordbrukslandskapet.

Källa: Borlänge kommun

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS