ANNONS

Miljoner till kulturmiljövård i Dalarna

DALARNA. Drygt 13 miljoner kronor tilldelas Dalarna för bidrag till kulturmiljövård. Det är en ökning med hela 31 procent.

2017 delade Riksantikvarieämbetet ut 9 969 000 kronor till Dalarna. I år hamnade potten på drygt 13 miljoner kronor.
I höstbudgeten beslutade regeringen att höja anslagen till kulturmiljövård. Detta gör att länsstyrelserna i år får 28 miljoner kronor mer än 2017 att fördela till kulturmiljövård, sammanlagt 236 miljoner kronor.

– Det är glädjande att kunna erbjuda en förstärkning till kulturmiljövården ute i länen. På sikt medför den här höjningen bättre förutsättningar att bevara en mångfald av kulturmiljöer, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Bidraget får lämnas till vård, information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer samt framtagande av kunskapsunderlag.

Länsstyrelsen i Dalarna får även 1,2 miljoner kronor att fördela till arbeten vid masugnen i Ulfshyttan.

750 000 kronor fördelas också till kostnader för projekt i samverkan med Hantverkslaboratoriet. Berörda län är Dalarna, Västmanland och Västerbotten.

De pengar som inte fördelas till länsstyrelserna reserveras för bland annat projektet Digital Arkeologisk Process, intrångsersättningar vid nyinrättade kulturreservat och byggnadsminnen samt konservering i samband med fynd vid utgrävningar.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 20 2018.

 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS