ANNONS

Ideellt baserade insamlingsstiftelsen Hjärnfonden har nyligen skänkt 90 miljoner kronor till forskningsstöd i kampen mot hjärnsjukdomarna.
Foto: Dreamstime

Miljoner till kampen mot hjärnsjukdomar

DALARNA. Hjärnforskningen är ett område som kräver sylvass kompetens och stora resurser. Nyligen kunde Hjärnfonden tillägna ett bidrag om 90 miljoner kronor till ändamålet.

90 miljoner kronor i forskningsstöd innebär i praktiken att förhoppningsvis fler forskare kan fortsätta sitt akademiska arbete i striden mot hjärnsjukdomarna. Några av de långsiktiga målen tecknas i termer som ökad överlevnad, minskat lidande och förbättrad livskvalitet för de drabbade.
– Juni är en högtidsmånad för mig, eftersom det är då mitt engagemang i Hjärnfonden omsätts i verklighet. Då delar vi nämligen ut stöd till Sveriges mest lovande hjärnforskning.
– Själv såg jag min mamma tyna bort i Alzheimer, en sjukdom som det i dagsläget inte ens går att bromsa, berättar Hjärnfondens styrelseordförande Peter Thelin i en kommuniké från den ideella insamlingsstiftelsen.

Ett svårforcerat hinder i den långa och svåra bataljen mot hjärnans sjukdomar beskrivs vara att konkreta botemedel och effektiva behandlingar fortfarande saknas. Delvis på grund av hjärnans komplexa natur, men även att hjärnforskningen har förhållandevis små resurser.
Vidare nämns som potentiellt hoppingivande aspekt att forskare vid Uppsala universitet, med stöd från just Hjärnfonden, uppges ha tagit fram ett läkemedel som riktar sig mot det plack som uppstår i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Placket består av långa trådar av proteinet beta-amyloid, som kallas för fibriller.

Hjärnfondens forskare Lars Lannfelt, professor i geriatrik, och hans forskargrupp har i tidigare forskning visat att det primärt är lösliga förstadier till fibrillerna, så kallade protofibriller, som är det verkliga hotet vid Alzheimers sjukdom. Denna upptäckt har lett till att man prövar ett läkemedel mot protofibrillerna.
– I de första kliniska faserna har läkemedlet gett positiva resultat och genomgår nu de sista kliniska testerna. Lyckas de innebär det att spelplanen förändras rejält, säger Peter Thelin.
– För att den här typen av genombrott ska bli verklighet behöver hjärnforskningen mer resurser. Det ger dessutom hopp till hundratusentals människor och deras anhöriga. Min dröm är att ingen ska behöva uppleva de hemska följderna av ohälsa i hjärnan, framhåller Thelin.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 32 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS