Miljardsatsning ska kraftsäkra för Google

Svenska Kraftnät ansvarar för landets storkraftnät med 400 och 220 kilovoltsledningarna som går genom hela Sverige. I Horndal finns en mycket viktig transformatorstation som kommer att bli ännu viktigare med Googles etablering och ett stort vindkraftsprojekt i området. I verksamhetsplanen för 2020 till 2022 så finns en uppreviderad investeringsplan som visar miljardsatsningen på att förnya … Fortsätt läsa Miljardsatsning ska kraftsäkra för Google