ANNONS

Miljardsatsning ska kraftsäkra för Google

AVESTA. Inför Googles etablering av sex serverhallar i Horndal så förbereder Svenska Kraftnät för investeringar på 3,4 miljarder i att stärka Horndals kraftförsörjning.

Svenska Kraftnät ansvarar för landets storkraftnät med 400 och 220 kilovoltsledningarna som går genom hela Sverige.
I Horndal finns en mycket viktig transformatorstation som kommer att bli ännu viktigare med Googles etablering och ett stort vindkraftsprojekt i området.
I verksamhetsplanen för 2020 till 2022 så finns en uppreviderad investeringsplan som visar miljardsatsningen på att förnya och förstärka elkraften till Horndal.

Ur investeringsplanen:
Grönviken-Horndal, ny 400 kV dubbelledning 1 530 miljoner kronor
Horndal-Västerås, ny 400 kV dubbelledning 1 220 miljoner kronor
Krångede-Horndal 220 kV, 180 miljoner kronor
Horndal-Avesta 220 kV 355 miljoner kronor
Horndal 220 kV 150 miljoner kronor
(Källa VERKSAMHETSPLAN INKL. INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSPLAN 2020–2022)

Kraftledningen från Krångede till transformatorstationen i Horndal är en av de äldsta i Sverige och byggdes redan på 30-talet och gav den delen av Horndal namnet Krångede.
I årsredovisning för 2018 konstateras att det svenska stamnätet på flera håll snart uppnått sin tekniska livslängd. Under 1018 investerades 1,2 miljarder gamla anläggningar där Krångede – Horndal var ett av projekten.

Den stora nyheten i investeringsplanen är att man vill öka spänningen från 220 kilovolt till 400 kilovolt i ledningen Horndal – Finnslätten, som var kostnadsberäknad till 307 miljoner och Ockelbo – Horndal som var beräknad till 291 miljoner.

De två nya 400 kilovoltsledningarna kostnadsberäknas nu till över 2,7 miljarder kronor.
Just pågår också en myndighetsdialog och beslutsprocess för att till 2025 bygga en ny kraftförsörjning av av Avesta, Krylbo och Fors med utbyte av en av de två 220 kilovoltsledningarna mellan Horndal och Avesta. Ledningssträckningen ska ut på samråd 2020.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, Avesta v42

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS