ANNONS

Våld i hemmet har ökat under 2020, något som polisen tror kan bero på att folk varit hemma mer.
Foto: Dreamstime

Mer våld i coronapandemins spår

2020 blev ett år med mer våld i hemmet i Hedemora och Säter än året före. Det förklarar polisen till stor del beror på coronapandemin.

– Men tyvärr tror jag att det finns ett stort mörkertal när det gäller brott i parrelationer, säger kommunpolis Erik Gatu.

Våldsbrotten i Säter och Hedemora har ökat överlag och det samma gäller brott i parrelationer.
– Det här är något jag sett på flera ställen. När man är hemma mer, nöter man på varandra och det uppstår konflikter, säger Erik Gatu som är kommunpolis i bland annat Säter.

I Hedemora har antalet anmälda brott i parrelationer ökat från 33 under 2019 till 49 under fjolåret. I Säter är ökningen inte lika stor, från 16 till 19 anmälda fall. Erik Gatu tror dock att det finns ett stort mörkertal.
– Det är jag tämligen övertygad om, att det ska vara mer än ett och ett halvt fall i månaden av våld i hemmet i en ort som Säter.

Orsaken till att inte alla brott anmäls är flera, enligt Gatu. En anledning är att man inte törs anmäla den som slår av rädsla för repressalier.
– Jag förstår att det inte är så lätt alla gånger i en relation där man kanske också har småbarn. Jag klandrar inte den som saknar mod att anmäla, säger han.
Men även om man inte vill vända sig till polisen, så råder Erik Gatu den som blivit utsatt att prata med någon annan som kan hjälpa och stötta.
– Man ska inte hålla det inom sig själv utan försöka få stöd av någon, till exempel på kvinno- och tjejjouren eller också kan man kontakta socialtjänsten. Det kan man göra utan att det behöver komma till polisens kännedom.

En lite mer positiv effekt av coronapandemin när det gäller brottslighet är att skadegörelse och stölder har minskat.
– Det är inte lika roligt att vara inbrottstjuv när människor är hemma och bevakar sina bostäder och egendomar på ett annat sätt än tidigare, säger Erik Gatu.
Totalt har antalet anmälda brott i Säter och Hedemora minskat med 129 respektive 139 fall under senaste året.

Fotnot: Här är kontaktuppgifter till kvinnojourer för den som bor i Säter eller Hedemora:
Kvinnojouren Kullan, 023-12515, info@kullanskj.se
Hedemorakvinnojour, 072-009 95 08, hedemorakvinnojour@roks.se

Hedemora
Anmälda brott                 2019      2020
Tillgrepp/skadegörelse    640        540
Våldsbrott                           230        243
Brott i parrelation               33          49
Narkotikabrott                   154       144
ATK-kameror                     1569     1583
Totalt                                   3502     3363

Säter
Anmälda brott                2019      2020
Tillgrepp/skadegörelse    337       241
Våldsbrott                             78         85
Brott i parrelation              16         19
Narkotikabrott                    45        42
ATK-kameror                      527       545
Totalt                                 1505     1376

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS