ANNONS

Mekens nya intendent Alexandra Jarosz Laszlo berättar om sommarens utställning.
Foto: Veronica Rigtorp

Meken gör en konstnärlig utflykt tillbaka till naturen

SMEDJEBACKEN. ”Tillbaka till Naturen” heter sommarutställningen på Meken som öppnar den 29 maj med digital vernissage. Och vad kan vara mer sant i dessa pandemitider, då vi är mer ute i naturen än på mycket länge.

Utställningen kommer efter den digitala vernissagen att kunna besökas fysiskt hos Meken.
En konstutställning som når många av våra sinnen.
”Mitt i den oupphörliga ångesten under 2020/2021 fann människor runt om i världen tröst i naturen och undgick den dagliga spänningen av osäkerhet genom att grunda sig i något mer varaktigt. Den impulsen, oavsett om man längtar efter den frihet som symboliseras av naturen eller upptäcker tillflykt i flora- och faunavärlden, kan ses i nya verk av samtida konstnärer”, skriver Mekens intendent Alexandra Jarosz Laszlo, om sommarens utställning.
Hon fortsätter:
”För Rousseau var människan i naturtillståndet harmonisk, fri och frisk. Civilisationen däremot har fördärvat människan. Det är från denna ståndpunkt Rousseau ofta tillskrivits slagordet ’Tillbaka till naturen’. Detta citat återkommer emellertid inte ordagrant i hans skrifter, fast återspeglar väl hans tankar.”

Rousseau använder hypotesen om ett naturligt tillstånd för att försöka svara på dessa grundläggande frågor: Hur bildas samhällen? Vad avgör rättvis social organisation? Hur kan man förena intressen för var och en?
De frågor han tar upp i Contrat Social publicerades 1762 återklingar fortfarande i dag.
I en tid av miljöförstöring och klimatförändring vill utställningen skildra hur förhållandet mellan natur och kultur, människa och landskap, gestaltas i dag.
Är det ett alltigenom apokalyptiskt landskap, sönderslitet och utnyttjat som den samtida konsten färdas i? Eller finns det i konsten utrymme för nya utopier, där konsten kan vara med och hitta nya strategier?
”Tillbaka till Naturen” bjuder på måleri, installation, transdisciplinära projekt, skulptur och video samt småskalig odling. Konst som framställts av de fem konstnärerna Eric Andersson, IC98, Jenny Häll, Märta König, Lina Sofia Lundin.
Utställningen är planerad att öppna den 29 maj och kommer att pågår till och med 28 augusti.
En liten presentation av Mekens nya intendent kan ju vara på sin plats i samband med den här artikeln, så här kommer den:
Alexandra Jarosz Laszlo är ny intendent på konsthallen Meken sedan i augusti 2020.
Alexandra kommer ursprungligen från Polen, men trivs nu bra i Smedjebacken.

Som barn tecknade hon mycket men säger att hon också var mycket blyg, så hon hade inga ambitioner och planer på att göra någonting med tecknandet. Det här med konst var ingenting som hon tog på allvar eftersom hon fick höra att det inte var något man kunde leva på.
– Vilket delvis är sant, säger Alexandra.
Hon sökte till en filmskola i Polen och tog en master i film- och tv-produktion och har också jobbat på tv några år som producent.
Hon fortsatte att teckna och en av hennes kompisar som såg detta, sa att hon tyckte att hon skulle våga söka till en konstskola.
– Jag hade varit i London några gånger, och tänkte att det är en spännande stad där det händer mycket .Då sökte jag till en konstskola där, utan att tänka så mycket på att jag skulle komma in. Så ringde de en dag och frågade var jag var, säger Alexandra med ett skratt.
Så blev det London och konstskola och hon tog en kandidatexamen och kom sedan till Stockholm och tog sin master på Konstfack.
Efter en del turer kom hon sedan till Smedjebacken där hon trivs bra.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS