Medicineringen livsviktig för aidspatienter

Nils Kuylenstierna, överläkare inom infektion.

Foto:
FALUN. 60 miljoner smittade människor. 25 miljoner döda. Flera decennier som ett av världens mest ångestladdade begrepp. Aids.

– Det råder fortfarande mycket okunskap om sjukdomen, men det är inte samma hysteri som det var på åttiotalet, säger infektionsläkaren Nils Kuylenstierna.
World Aids Day uppmärksammades på Falu lasarett. Glögg- och godisbjudning bidrog med visst gemytligt kamouflage för det i övrigt mollstämda ämnet.

Hiv-viruset och dess i vissa fall påföljande sjukdomsstadium aids hör till en av de mest fruktade farsoterna i modern tid. Det är en oerhört allvarlig åkomma, men faktum är att det i dag går att leva ett fullt drägligt liv som hiv-smittad.
– Hiv-viruset angriper de så kallade hjälparcellerna, en typ av vita blodkroppar, berättar Nils Kuylenstierna, överläkare på infektionskliniken och sedan 1990 specialinriktad mot vård av hiv-patienter.

– Medicineringen består i dag i de flesta fall av endast en tablett om dagen, som i sin tur innehåller tre olika former av bromsmedicin mot viruset, förklarar han.
Dessa läkemedel förhindrar nybildning av hiv-virus och förhindrar därmed också utvecklingen mot aids. Då hiv är ett så kallat retrovirus innebär det att patientens immunförsvar påverkas under lång tid och att viruset liksom lägger sig i depå och väntar på en chans att fortsätta göra skada. Bromsmedicinerna är det enda försvarsvapnet.
– Att sköta medicineringen är det absolut viktigaste för en hiv-patient. Gör man det så behöver inte smittan per automatik innebära att man lever ett kortare liv, säger Nils Kuylenstierna.

– Dock finns en viss ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar för patienter i 50-60-årsåldern, vidareutvecklar han.
Vid obehandlad hiv-infektion ökar risken för vissa cancerformer som exempelvis lymfom och även att insjukna i tuberkulos om man är smittad. Utmaningen för forskningen uppges av Nils vara att viruset letar sig in i cellernas DNA. Detta utgör delvis den känsliga faktor som innebär att man ännu inte kunnat skapa ett permanent botemedel.

– Men om man som hiv-patient får behandling tidigt kan man i praktiken leva lika länge som man skulle gjort utan viruset, säger Nils Kuylenstierna, som förutom många år vid Falu lasarett också arbetat vid Huddinge sjukhus, där varje år tusentals hiv- och aidspatienter behandlas.
– I Sverige finns i dag cirka 7 000 människor som lever med hiv eller aids. I Dalarna finns det drygt 130 drabbade individer, och samtliga behandlas här i Falun, berättar Nils.

Sett till Dalarna hittas i sammanhanget 2-3 dödsfall under de senaste 10 åren. Det första internationellt bekräftade aidsfallet har spårats till 1959. I Sverige avled den först diagnostiserade patienten 1984.Sjukdomen blev offentligt uppmärksammad under åttiotalets andra halva, och förde med sig en mindre hysteri och rädsla för smittorisken.
– Det har genom åren funnits många missuppfattningar om smittspridningen, säger Nils Kuylenstierna.
– Men det är bara genom sexuellt överförbara vätskor och blod som smittan sker, fastslår han.

Vikten av att upprätthålla medicineringen visar sig även ur andra aspekter.
– Personer som sköter den är ofta inte smittsamma efter ett par år. Om man är fri från virus i blodet behöver man då, som tidigare var fallet och även var straffbart, inte informera en potentiell partner om att man har hiv, berättar den rutinerade infektionsläkaren. Kondom är dock fortfarande ett måste.
Samma parametrar gäller också barnafödande. En rätt medicinerad moder överför inte viruset till fostret.

I statistiken över smittade kan skönjas ett tvärsnitt av befolkningen, men några individgrupper är i högre grad representerade.
– Homosexuella män märks fortfarande i statistiken, likaså flyktingar som smittats i sina hemländer. Generellt sett är södra Afrika värst drabbat. De senare vet ibland inte om att de är smittade när de kommer till Sverige, och i vissa fall har de vetskap om sin sjukdom och har med sig mediciner, förklarar Nils Kuylenstierna.
– Droganvändare som exponerats för smittat blod förekommer också, fortsätter han.

Från att under många år arbetat med sjukdomen och nära de drabbade har Nils sett attityder förändras och fördomar försiktigt avta.
– Men många håller fortfarande sin sjukdom hemlig, vilket jag på sätt och vis kan förstå samtidigt som jag önskat att det fanns mer öppenhet runt det hela.
– Jag har träffat patienter som inte berättat för en endaste människa att de är hiv-smittade, säger Nils Kuylenstierna.

Publicerad i Annonsbladet vecka 50 2017

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

Falu gruva gläntar på dörren till dåtiden. En gruvarbetarbostad hälsar välkommen in i vad som var. Ett rustikt och vackert tidsdokument som än i dag färgar Falun.
Falun utgör hemmaplan för ett nystartat fotbollsläger på Kopparvallen i juli. Som arrangör hittas friska fotbollsformationen Mono Loco Generation.
Det blir ingen Falu Cruising denna sommar. Pandemiaspekter sätter stopp för den traditionella bilhögtiden.