ANNONS

Det brottsförebyggande samarbetet mellan polisen och Hedemora kommun har etablerats, meddelar Kommunpolis Thomas Nordström.
Foto: Pär Sönnert

Medborgarlöfte om Polissamverkan uppfylldes – Nu fortsätter samarbetet

HEDEMORA 2019 förlängdes ett medborgarlöfte om samarbete mellan Hedemora kommun och lokalpolisområde Falun för att arbeta med brottsförebyggande åtgärder. Löftet ses nu som uppfyllt.

I september 2019 undertecknade poliskommissarie Mikael Gustavsson och kommunstyrelsens ordförande Christina Lundgren (C) dokumentet om förlängning av ett medborgalöfte. I löftet stod bland annat följande:
”Det kvarstår ytterligare behov av att utveckla och implementera en strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst och polis, med fokus på brottsförebyggande insatser för barn och unga. I processen ingår dessutom att ta fram ett gemensamt styrdokument för samverkansform.”

Löftet förlängdes fram till 31 december 2020 och betecknas nu som uppfyllt enligt både polismyndighet och kommun.
– För Hedemora kommun gäller att vi har uppfyllt våra löften att starta upp en strukturerad samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid. Vi har kommit igång med det praktiska arbetet som tar sikte på tidiga samordnade brotts- och drogförebyggandeinsatser för unga, säger Thomas Nordström, kommunpolis i Avesta och Hedemora kommuner.

I spåren av detta har nu också ”mandat och åtagande” skrivits in i nya samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun. Detta syftar särskilt till att stärka samarbetet kring ungdomar ”i riskzonen för kriminalitet och/eller drogmissbruk”.

Man menar att tidiga, samordnade insatser mellan skola, socialtjänst och polis är ”grundläggande i arbetet att förhindra en kriminell livsstil”.
– Tidiga insatser för unga är en viktig fråga som vi på många sätt vill prioritera. Att vi utvecklat vår samverkan mellan de som på olika sätt arbetar för att trygga ungdomars vardag är något jag är mycket nöjd med. Nu måste arbetet fortsätta, säger Stefan Norberg (S), kommunalråd i Hedemora kommun.

Det lokala brottsförebyggande rådet (Brå) har också en roll med en egen samverkansroll för ändamålet, vilket har en särskild poäng enligt kommunpolis Thomas Nordström
– En förutsättning för samverkan är utbyte av information och för att myndigheter ska kunna utbyta information krävs att det kan göras utan hinder av sekretess. En kärna i arbetet handlar därför om att inhämta ett sekretessbrytande samtycke från vårdnadshavarna, vilket möjliggör att en god samverkan kan ske.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS